Ενδιαφέρον από την Hellenic Agri για την ΕΒΖ

Ενδιαφέρον από την Hellenic Agri για την ΕΒΖ

Ζήτησε τη μίσθωση των παραγωγικών μονάδων

Tη μίσθωση των παραγωγικών εγκαταστάσεων του ομίλου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης για περίοδο 18 μηνών έναντι τιμήματος ύψους 2 εκατ. ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το ποσό τα κεφάλαια που απαιτούνται προκειμένου να “τρέξει” η φετινή καμπάνια στα εργοστάσια της ΕΒΖ, ζητά η Hellenic Agri Group SA του ομίλου Innovation Brain. Το σχετικό αίτημα κατατέθηκε στο υπουργείο Οικονομικών

Η πρόταση, με πρωτόκολλο 105743, αφορά στην ενοικίαση όλων των μονάδων της ΕΒΖ και όπως επισημάνθηκε στο αθηναϊκό πρακτορείο από πηγή, πέραν των 2 εκατ. ευρώ, ο όμιλος αναλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα για τη φετινή καμπάνια, με πληρωμή των ατόμων που θα απαιτηθεί να εργαστούν, αλλά και των εξόδων για τη μεταφορά των τεύτλων από όλες τις περιοχές όπου έχουν σπαρθεί (Ορεστιάδα, Ξάνθη, Σέρρες, Πλατύ, Λάρισα, Σερβία).

Στην επιστολή που κατατέθηκε στον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τονίζεται ότι με τη μίσθωση των παραγωγικών μονάδων της ΕΒΖ, εξασφαλίζεται αφενός μεν η απρόσκοπτη λειτουργία της βιομηχανίας και αφετέρου διασφαλίζεται η φετινή, αλλά και επόμενη παραγωγή τεύτλων. Η Hellenic Agri Group SA επισημαίνει ότι “υπάρχει πλήρης επάρκεια κεφαλαίων για την άμεση εκτέλεση της σύμβασης που ζητείται” και τονίζει ότι “καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης, τυχόν επιπλέον απαιτούμενα κεφάλαια θα επιβαρύνουν την μισθώτρια εταιρεία”.

Παράλληλα, στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η “διάσωση της φετινής παραγωγής τεύτλων θεωρούμε ότι είναι αναγκαία προς όφελος της ελληνικής οικονομίας” και στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι “ήδη έχουν παρασχεθεί από την ΕΒΖ οι καρποί και οι δε καλλιεργητές τεύτλων ανά την επικράτεια προχώρησαν ήδη στην παραγωγή πειθόμενοι από τις εγγυήσεις του πρώην υπουργού Οικονομικών, Στέργιου Πιτσιόρλα”.

Στην επιστολή τονίζεται μάλιστα ότι “οι Έλληνες τευτλοπαραγωγοί υπέγραψαν συμβάσεις προμηθείας των καρπών και ανέλαβαν το κόστος παραγωγής”, ενώ υπογραμμίζεται ότι με τη διάσωση της φετινής παραγωγής “εξασφαλίζεται η καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων (της συνδεδεμένης ενίσχυσης), με άμεσο όφελος τόσο για το ελληνικό δημόσιο αλλά και εν γένει την ελληνική οικονομία, αφού θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της τευτλοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, την βιωσιμότητα των καλλιεργητών και βεβαίως την αύξηση του ΑΕΠ και μάλιστα σε περιοχές ιδιαιτέρως χειμαζόμενες την τελευταία δεκαετία”.

Διαβεβαιώνεται επίσης, ότι “η παραγωγή τεύτλων είναι εγγυημένη μέσω των ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων των καλλιεργητών με τον όμιλο”, όπως επίσης και το ότι “τα στελέχη του ομίλου της Innovation Brain, έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία για την εύρυθμη λειτουργία της βιομηχανίας και προτίθενται να χρησιμοποιήσουν και το έμπειρο εποχικό προσωπικό της ΕΒΖ για την τρέχουσα συγκομιδή”.

Πέραν του αιτήματός του ο Όμιλος Innovation Brain επαναλαμβάνει ότι “έχει εκπεφρασμένο ενδιαφέρον, επιθυμεί και δύναται να αγοράσει το σύνολο των μονάδων της ΕΒΖ στο πλαίσια της εξυγίανσης του αρ. 106Β ΠτΚ, είτε πριν, είτε μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατά την διακριτική ευχέρεια των εμπλεκομένων μερών”. Μάλιστα, τονίζει στην επιστολή του ότι “με τη σημερινή του πρόταση μίσθωσης, ο όμιλος κάνει το πρώτο βήμα για την συνολική λύση και πραγματική εξυγίανση της ΕΒΖ, ενώ εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης, στο κενό μεσοδιάστημα έως την εκτέλεση του σχεδίου εξυγίανσης της τράπεζας Πειραιώς”.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται ότι “η πρόταση του ομίλου, τόσο σε ό,τι αφορά τη μίσθωση, όσο και τη συνολική εξυγίανση της ΕΒΖ, υποστηρίζεται αμέριστα από τους παραγωγούς, και σκοπούν να καταβάλλουν το μέγιστο των προσπαθειών τους για το “κλείσιμο|” της συμφωνίας στην πρόταση του ομίλου Innovation Brain να εξαγοράσει την βιομηχανία”. Η “συγκεκριμένη πρόταση, είναι η πλέον συμφέρουσα και ρεαλιστική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη”, τονίζεται χαρακτηριστικά.

“Η άμεση, κατά το δυνατόν ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, είναι ζωτικής σημασίας, καθόσον κινδυνεύει να χαθεί η παραγωγή του 2019, η οποία εκτείνεται περί τα 18.000 στρέμματα ανά την ελληνική επικράτεια”, καταλήγει η επιστολή.

Υπενθυμίζεται ότι το συμφωνητικό με την Hellenic Agri Group SA, για τη διασφάλιση διάθεσης της φετινής τους παραγωγής, που υπολογίζεται σε πάνω από 90.000 τόνους, υπέγραψαν περισσότεροι των 300 καλλιεργητών τεύτλων της Βόρειας Ελλάδας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ