ΕΚΤΕΡ: Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων στον Ταύρο

ΕΚΤΕΡ: Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων στον Ταύρο

H προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε σε χρονικό διάστημα οκτώ μηνών

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου, αναλαμβάνοντας την κατασκευή της πρώτης φάσης έργου, η οποία συνίσταται στην κατεδάφιση μέρους των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων επαγγελματικής χρήσης στον Ταύρο Αττικής επί της οδού Δωρίδος 18-20 και στην ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Οι εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, ο συνολικός προϋπολογισμός της πρώτης φάσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 1.548.00,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε σε χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ