Δημόσια πρόταση από την Sazka Group για το σύνολο των μετοχών του ΟΠΑΠ

Στα 9,12 ευρώ ανά μετοχή το προσφερόμενο τίμημα

Δημόσια πρόταση από την Sazka Group για το σύνολο των μετοχών του ΟΠΑΠ

Προαιρετική Δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών του ΟΠΑΠ υπέβαλε η SAZKA GROUP (συμφερόντων Karel Komarek), εκ των μετόχων του Οργανισμού. Το προσφερόμενο τίμημα για τις μετοχές που δεν κατέχει ο προτείνων ανέρχεται σε 9,12 ευρώ, κάτω από την τρέχουσα τιμή της μετοχής στο Χ.Α.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η SAZKA Group και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν ή ήλεγχαν, άμεσα ή έμμεσα, 105.270.000 Μετοχές. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΠΑΠ ανέρχεται σε €95.700.000 και διαιρείται σε 319.000.000 κοινές, ονομαστικές, άυλες Μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η "SAZKA Group a.s." (εφεξής ο "Προτείνων"), κεφαλαιουχική εταιρεία που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης (εφεξής η "Δημόσια Πρόταση"), σύμφωνα με τον Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής ο "Νόμος"), προς όλους τους κατόχους (εφεξής οι "Μέτοχοι") κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E." και το διακριτικό τίτλο "ΟΠΑΠ Α.Ε." (εφεξής η "υπό εξαγορά Εταιρεία" ή η "Εταιρεία"), για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους.

Ο Προτείνων εκκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019 (εφεξής η "Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης"), ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η "Ε.Κ.") και το Διοικητικό Συμβούλιο της υπό εξαγορά Εταιρείας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου (εφεξής το "Πληροφοριακό Δελτίο").

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται σε όλους τους Μετόχους εκτός από τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (όπως ορίζονται κατωτέρω) και αφορά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

1. Η ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΟΠΑΠ Α.Ε.", εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 003823201000, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των τυχερών παιγνίων και έχει την καταστατική της έδρα στον Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Αθηνών 112, Τ.Κ. 104 42.

2. O ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Η κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία "SAZKA Group a.s." που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας, με καταστατική έδρα στη διεύθυνση Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Πράγα 10, Τσεχική Δημοκρατία, και Αριθμό Μητρώου 242 87 814, και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο που τηρεί το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας υπ’ Αριθμό Φακέλου Β 18161. Η κύρια επιχειρηματική δράση του Προτείνοντας συνίσταται σε δραστηριότητες λειτουργικές και επενδυτικές σε εταιρείες δραστηριοποιούμενες στον τομέα των τυχερών παιγνίων. Επίσης, σχετικά με τον Όμιλο του Προτείνοντος σημειώνονται τα ακόλουθα, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί δυνάμει του νόμου 3556/2007:

(α) Το Valea Foundation ελέγχει εμμέσως το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην KKCG AG, μέσω της Valea Holding AG και της KKCG Holding AG.

(β) Η KKCG AG κατέχει άμεσα το 75% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στη SAZKA Group a.s., και ασκεί από κοινού έλεγχο στη SAZKA Group a.s. μαζί με την Emma Gamma Limited (που κατέχει το 25% και της οποίας τελικός ελέγχων είναι ο κ. Jiri Smejc).

(γ) Η SAZKA Group a.s. κατέχει το 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται (μέσω της Giorgiella Holdings Co. Limited) από τον κ. Γεώργιο Μελισσανίδη.

Κατά δήλωση του Προτείνοντος, παρά το γεγονός ότι υφίσταται από κοινού έλεγχος της Εmma Delta Management Ltd. από την Georgiella (ελέγχου του κ. Γεωργίου Μελισσανίδη) και του Προτείνοντος, η Georgiella Holdings Co. Limited και ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης δεν ενεργούν συντονισμένα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης.

(δ) Η Emma Delta Management Ltd. κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία ελέγχει εμμέσως (μέσω της Emma Delta Hellenic Holdings Limited, της οποίας είναι ο αποκλειστικός μέτοχος) το 33% των δικαιωμάτων ψήφου στην υπό εξαγορά Εταιρεία (λαμβανομένων υπόψη των ιδίων μετοχών της υπό εξαγορά Εταιρείας).

Τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Νόμου είναι:

i) το Valea Foundation και οι οντότητες που ελέγχονται από αυτό, καθώς και ο κ. Jiri Smejc και οι οντότητες που αυτός ελέγχει, ως ασκούντες από κοινού έλεγχο επί του Προτείνοντος και

ii) η Εmma Delta Management Ltd. ("EDM") και οι οντότητες που ελέγχονται από αυτή κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 (γ) του Νόμου 3556/2007 (από κοινού τα "Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα").

3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Citigroup Global Markets Ltd., επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εδρεύουσα στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει λάβει άδεια για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υποκείμενων σε εποπτεία, με καταστατική έδρα στο Citigroup Centre, Canada Square, Λονδίνο, Ε14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο, και αριθμό 1763297 στο Companies House, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (εφεξής ο "Σύμβουλος"). Ο Σύμβουλος είναι επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δύναται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος I, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ YΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της υπό εξαγορά Εταιρείας ανέρχεται σε €95.700.000 και διαιρείται σε 319.000.000 κοινές, ονομαστικές, άυλες Μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (εφεξής οι "Μετοχές"). Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και τελούν υπό διαπραγμάτευση στην κατηγορία της "Κύριας Αγοράς" του Χρηματιστηρίου Αθηνών ("Χ.Α."). Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν ή ήλεγχαν, άμεσα ή έμμεσα, 105.270.000 Μετοχές. Ο Προτείνων ασκεί έμμεσο έλεγχο επί των εν λόγω Μετοχών μέσω της συμμετοχής στα δικαιώματα ψήφου με ποσοστό 66,7% στην EDM (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω), η οποία με τη σειρά της είναι ο έμμεσος δικαιούχος των εν λόγω Μετοχών μέσω της 100% θυγατρικής της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd.

5. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση: α) του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και/ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ήτοι κατ’ ανώτατο 213.730.000 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 67% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά Εταιρείας και

β) του συνόλου των μετοχών της υπό εξαγορά Εταιρείας που μπορούν να εκδοθούν από την υπό εξαγορά Εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018, ήτοι κατ’ ανώτατο όριο 11.969.268 μετοχές ("Μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος") (από κοινού καλούμενες εφεξής οι "Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης"). Σημειώνεται ότι ενόψει της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν θα συμμετάσχουν στην τρέχουσα επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 της υπό εξαγορά Εταιρείας.

6. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Η Δημόσια Πρόταση ισχύει ανεξαρτήτως του αριθμού των Mετοχών που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (εφεξής η "Περίοδος Αποδοχής") ή που τυχόν θα αποκτήσει ο Προτείνων χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς από την ημερομηνία έγκρισης του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ. μέχρι το πέρας της Περιόδου Αποδοχής.

7. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

O Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, ήτοι (α) κατ’ ανώτατο αριθμό 213.730.000 Μετοχές την ημέρα της παρούσας ανακοίνωσης και (β) τις Μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (ήτοι μέχρι 11.969.268 μετοχές).

8. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής (εφεξής οι "Προσφερόμενες Μετοχές"), ανέρχεται σε €9,12 (εφεξής το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα"). Tα ακόλουθα ποσά θα αφαιρεθούν από το Προσφερόμενο στους Μετόχους που θα αποδεχθούν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόσωπα (εφεξής οι "Αποδεχόμενοι Μέτοχοι") Αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών (εφεξής οι "Μεταβιβαζόμενες Μετοχές") στον Προτείνοντα κατά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης: (i) τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιηθείσα ισχύει, δικαιωμάτα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, ανερχόμενων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 ή του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά λογαριασμό αξιών.

Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές:

(i) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και

(ii) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., και (ii) το ποσό που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998 φόρο, ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων έχει προσκομίσει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος (Citibank Europe plc.) εγκατεστημένου σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ότι διαθέτει τα μέσα καταβολής σε μετρητά του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

9. ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

10. ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά πρόσθετες Μετοχές, πλην των Προσφερόμενων Μετοχών, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακώς, έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ. μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Εάν, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (εφεξής το "Δικαίωμα Εξόδου"). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

(β) θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα αποκτήσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (εφεξής το "Δικαίωμα Εξαγοράς"). Στην περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων, θα επιδιώξει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει την υφιστάμενη εισαγωγή των αξιών της Εταιρείας στο Χ.Α., εφόσον μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων (από κοινού με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα) δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών εκτός του ως άνω περιγραφόμενου πλαισίου της Δημόσιας Πρότασης και δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή καθ' οιονδήποτε τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία πλην της Ελληνικής επικράτειας, όπου η διενέργεια μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, διατάξεως ή κανονισμού ή υπόκειται σε περιορισμούς (εφεξής οι "Εξαιρούμενες Χώρες"). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν την παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ