Αύξηση πωλήσεων 5,2% για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ το 2018

Το επόμενο διάστημα ο Όμιλος θα εστιάσει στην ενίσχυση της εμπορικής του θέσης και στη σύναψη νέων συνεργασιών

Αύξηση πωλήσεων 5,2% για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ το 2018

Ενισχυμένες πωλήσεις κατά 5,2%, αύξηση του κύκλου εργασιών για δεύτερο συνεχόμενο έτος και αύξηση του μικτού κέρδους κατέγραψε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το 2018. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 174,2 εκατ. ευρώ από 165,5 εκατ. το 2017, ενώ τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 1,1 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 29,7 εκατ. από 28,6 εκατ. Παράλληλα, ο Όμιλος πέτυχε τη διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) και του μικτού περιθωρίου κέρδους σε σταθερά επίπεδα.

Επιπλέον, το 2018 οι ζημίες ήταν μικρότερες σε σύγκριση με το 2017, καθώς στα αποτελέσματα του 2017 είχε ενσωματωθεί το έσοδο από την πώληση της «ARIVIAΑ.Β.Ε.Ε.», ενώ το 2018 υπήρξε επιβάρυνση 0,7 εκατ. ευρώ λόγω διακοπής της δραστηριότητας του Ομίλου στην αγορά της Βουλγαρίας.

Στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επικεντρώθηκε στην παροχή εμπορικών και 3PLυπηρεσιών για καταναλωτικά αγαθά, περιορίζοντας την παρουσία του σε κλάδους και γεωγραφικές αγορές που είχαν αποτελέσματα χαμηλότερα από το αναμενόμενο.

Για το 2019, θα συνεχίσει την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού, δίνοντας έμφαση: Στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής του θέση, στην ισχυροποίηση των οικονομικών του μεγεθών, μέσω και της ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης δανεισμού του, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο, στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών για τους υφιστάμενους συνεργάτες και στη σύναψη νέων συνεργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ