Σύσταση Ανωνύμων Εταιρειών με διαδικασία-εξπρές σε ένα μήνα

Σύσταση Ανωνύμων Εταιρειών με διαδικασία-εξπρές σε ένα μήνα

Εντός του Απριλίου αναμένεται θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας, ενώ από τις αρχές του μήνα είναι διαθέσιμη και για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Έτσι, θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση της e-ΥΜΣ καθώς θα είναι πλέον εφικτή η εξ αποστάσεως σύσταση με πρότυπο καταστατικό για όλες τις νομικές μορφές εταιρειών.

Για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της e-ΥΜΣ η σύσταση είναι δωρεάν, ενώ στη συνέχεια το κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω της φυσικής ΥΜΣ. Συγκεκριμένα θα είναι 15 ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και 21 ευρώ για τις κεφαλαιουχικές (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.).

Η πλατφόρμα είναι από τις αρχές Μαρτίου διαθέσιμη και για τη σύσταση ΕΠΕ, ενώ μέχρι σήμερα έχουν συσταθεί:

  • 2093 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες
  • 184 Ομόρρυθμες Εταιρείες
  • 133 Ετερρόρυθμες Εταιρείες

Σημειώνεται πως τόσο στην υπηρεσία e-ΥΜΣ όσο και στην παραδοσιακή διαδικασία δεν απαιτείται η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας των ενδιαφερόμενων ιδρυτών. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο μικρότερος χρόνος που έχει απαιτηθεί για τη σύσταση μίας νέας εταιρείας μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας ήταν μόλις 8 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ