Η «απάντηση» Μπόμπολα στα σχέδια Καλλιτσάντση και οι μαζικές αγορές μετοχών

Κρίσιμη γενική συνέλευση στις 29 Ιουνίου για την εκλογή νέας διοίκησης στον κατασκευαστικό όμιλο -Αύξηση ποσοστού από την πλευρά Καλλιτσάντση

Η «απάντηση» Μπόμπολα στα σχέδια Καλλιτσάντση και οι μαζικές αγορές μετοχών

Σε τρεις βασικούς άξονες δραστηριοποίησης –δηλαδή στις κατασκευές, στις παραχωρήσεις και στον τομέα του περιβάλλοντος- επικεντρώνεται ο σχεδιασμός της πλευράς Λεωνίδα Μπόμπολα για το μέλλον της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Επίσης, προβλέπει συρρίκνωση διοικητικών εξόδων με τελικό στόχο τη μείωση τους κατά 27% έως το 2019 (βάσει ανεξάρτητης μελέτης της PWC).  

Ο σχεδιασμός αυτός, είναι πρακτικά η απάντηση της πλευράς του Λεωνίδα Μπόμπολα στους Αναστάσιο και Δημήτρη Καλλιτσάντση. Αξιωσημείωτο είναι το γεγονός ότι για τον κλάδο της ενέργειας γίνεται απλή αναφορά χωρίς όμως να έχει συμπεριληφθεί στους βασικούς άξονες. Άλλωστε, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Μπόμπολας έχει ταχθεί υπέρ της πώλησης της ΕΛΤΕΧ Άνεμος, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Ως συμπληρωματικό βήμα προτείνεται η λειτουργική και οργανωτική αναδιάρθρωση με στόχο τη μετατροπή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από μια χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών (financial holding company) σε μία Στρατηγική και Λειτουργική Εταιρεία Συμμετοχών (strategic & operational holding company). Το πλάνο διοικητικής, λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που παρουσιάστηκε χθες έχει στόχο:

  • (α) μείωση του δανεισμού του Ομίλου της τάξεως των 390 εκατ. ευρώ,
  • (β) την επαναφορά της μερισματικής απόδοσης και
  • (γ) την ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου κατά 200 εκατ. ευρώ από την αποεπένδυση μη αποδοτικών / περιφερειακών δραστηριοτήτων και την επένδυση των αντληθέντων κεφαλαίων σε έργα προστιθέμενης αξίας (συγκεκριμένα στις παραχωρήσεις).

Όπως σημειώνεται, οι παραπάνω πρωτοβουλίες σε συνδυασμό με την προαναφερόμενη μείωση των διοικητικών εξόδων θα μειώσουν το βάρος εξυπηρέτησης δανεισμού, ώστε να επιστρέψει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην απόδοση μερισμάτων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Στις προτάσεις της πλευράς αυτής περιλαμβάνεται επίσης η ανανέωση της δομής του Διοικητικού Συμβουλίου και εισαγωγή νέων ανεξάρτητων μελών, τριετές πλάνο βελτίωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς παρέμβασης. Σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, από τις αρχές του 2018 έχουν προσληφθεί υψηλόβαθμα στελέχη στους κλάδους (Διοικητικής Αναδιάρθρωσης, HR, IT, Controlling και σύντομα αναμένεται να καλυφθεί η θέση του Group CFO).

Η αύξηση της συμμετοχής Καλλιτσάντση

Όπως ενημέρωσε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι αδελφοί Καλλιτσάντση, διαθέτουν πλέον το 15,58% (έναντι 11,8%) στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Πρόκειται προφανώς για μια κίνηση στο πλαίσιο της μάχης για τον έλεγχο της εταιρείας, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου όπου οι μέτοχοι θα κρίνουν ποιος θα αναλάβει την διοίκηση της εταιρείας ανάμεσα στα δύο «στρατόπεδα» που έχουν διαμορφωθεί: Τους κ.κ. Μπόμπολα και Κούτρα από τη μία και τους αδελφούς Καλλιτσάντση από την άλλη. Σύμφωνα με την γνωστοποίηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ «το διαμορφωθέν ποσοστό συμμετοχής εκάστου των κ.κ. Αναστασίου και Δημητρίου Καλλιτσάντση, ως και συνολικό αυτών, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ανέρχεται σε 15,589%».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ