Αρχές Ιουνίου η απόφαση για τη ΒΙΚΗ

Αρχές Ιουνίου η απόφαση για τη ΒΙΚΗ

Αρχές Ιουνίου αναμένεται να εκδικαστεί η αίτησης πτώχευσης που κατέθεσε προ ημερών η αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ.

 

Υπενθυμίζεται ότι η ηπειρώτικη αλλαντοβιομηχανία είχε καταθέσει στις 15 Μαΐου αίτηση πτώχευσης, προκειμένου να λάβει προστασία από τους πιστωτές καθώς είχε αρθεί στις 11 Μαΐου μετά από την παραίτησή της από το δικόγραφο για υπαγωγή της στο Άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα.

Κυριότερο περιουσιακό στοιχείο της ΒΙΚΗ είναι το εργοστάσιο αλλαντικών στη Νέα Κερασούντα Πρέβεζας, συνολικής επιφάνειας 11.633 τ.μ., σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 43.093 τ.μ. Στο ακίνητο αυτό έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 29,72 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η εταιρεία διαθέτει αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 61.665 τ.μ. στην Πρέβεζα, το οποίο περιλαμβάνει συγκρότημα κτιρίων και χοιροστάσιο. Στο εν λόγω ακίνητο έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας ύψους 23,58 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η εταιρεία διαθέτει επτά ακίνητα, καθώς επίσης και πάγιο εξοπλισμό (μηχανήματα, μεταφορικά μέσα κ.ά.), ενώ αυτή τη στιγμή έχει στις εγκαταστάσεις της εμπορεύματα και πρώτες ύλες αξίας 773.372 ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, ανέρχονται, σύμφωνα με τη ΒΙΚΗ, σε 44,65 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της, ο οποίος αφορά τη χρήση του 2016, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2016 σε 19,67 εκατ. ευρώ και οι ζημίες σε 799.935,20 ευρώ.