Άλλαξε χέρια η χαρτοποιία ΠΑΚΟ

Άλλαξε χέρια η χαρτοποιία ΠΑΚΟ

Στον έλεγχο της UNIPAK Ελλάς Α.Ε. που ανήκει στον όμιλο Frem Industrial Group SAL περνά η ελληνική χαρτοποιία ΠΑΚΟ, σύμφωνα με ενημέρωση που έγινε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, για τη σχετική συγκέντρωση των εταιρειών.

 

Όπως γνωστοποιείται σχετικά, η UNIPAK ΕΛΛΑΣ που δραστηριοποιείται στην κατασκευή και μεταποίηση συσκευασιών (χαρτοκιβωτίων) από κυματοειδές χαρτόνι, αποκτά τον έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης ΠΑΚΟ ΑΕ που δραστηριοποιείται στην παραγωγή χαρτιού συσκευασίας, κυματοειδούς χαρτονιού κ.ά.

Υπενθυμίζεται ότι η πλήρης επωνυμία της εταιρείας ΠΑΚΟ είναι: «Αναστάσιος Βλ. Κολιόπουλος Χαρτοποιία Χαρτοβιομηχανία και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία».

Η χαρτοβιομηχανία ΑΝ.ΒΛ.Κολιόπουλος Α.Ε. μια από τις ιστορικές εταιρείες του κλάδου είναι καθετοποιημένη βιομηχανία παραγωγής χαρτιού συσκευασίας, κυματοειδούς χαρτονιού (φύλλου) και χαρτοκιβωτίου όλων των τύπων, πρωτοπόρος στην ανακύκλωση ελληνικού παλαιοχάρτου.

Το σύνολο της παραγωγής της προέρχεται από 100% ανακυκλωμένες πρώτες ύλες και διατίθεται στην εγχώρια αγορά σε άλλες επιχειρήσεις χάρτου ή μεταποιείται από την ίδια. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί είναι τα αποκόμματα χαρτού από βιομηχανίες ή από κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών τα οποία προμηθεύεται εξ΄ ολοκλήρου από την εγχώρια αγορά.


Στη χρήση του 2016 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) ο τζίρος της ΠΑΚΟ ανήλθε σε 21,34 εκατ. ευρώ από 21,1 εκατ. ευρώ το 2015, τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 2,466 εκατ. ευρώ από 2,587 εκατ. ευρώ το 2015, τα κέρδη της διαμορφώθηκαν σε 18.328 ευρώ από κέρδη 279.564 ευρώ, ενώ η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31η/12/2016 ανήλθε σε 17,636 εκατ. ευρώ από 17,352 εκατ. ευρώ το 2015.