Τι προβλέπει το σχέδιο για τη ΔΕΠΑ

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη ΔΕΠΑ

Στην υιοθέτηση διαφορετικού μοντέλου αποκρατικοποίησης για τη ΔΕΠΑ προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου το δίκτυο διανομής να παραμείνει κάτω από τον έλεγχο του δημοσίου.

 

Αρχικά ενώ προβλεπόταν η πώληση του 65% της ΔΕΠΑ, το νέο μοντέλο, που έχει γίνει επί της αρχής αποδεκτό από τους θεσμούς, προβλέπει το σπάσιμο της εταιρείας στα δύο (εμπορία και δίκτυο διανομής) και την πώληση μεγαλύτερου ποσοστού σε στρατηγικό επενδυτή του εμπορικού κομματιού σε αντίθεση με το δίκτυο διανομής όπου το δημόσιο θα έχει πιο ενισχυμένη παρουσία.

Στην αγορά του αερίου με το νέο μοντέλο το δημόσιο επιδιώκεται να συνεχίσει να έχει το πλειοψηφικό πακέτο στο κομμάτι της ΔΕΠΑ που περιλαμβάνει τις εταιρείες διανομής αερίου σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και τις συμμετοχές σε διεθνή projects.

Στο εμπορικό κομμάτι θα περάσει η συμμετοχή στην ΕΠΑ Αττικής (μετά την πλήρη αποχώρηση από τη ΖΕΝΙΘ) αλλά και τα συμβόλαια με προμηθευτές και πελάτες. Για το εμπορικό κομμάτι θα επιδιωχθεί η πώληση (πιθανότατα πλειοψηφικού μεριδίου) σε στρατηγικό επενδυτή. Στόχος της κυβέρνησης είναι και στο εμπορικό κομμάτι το δημόσιο να διατηρήσει μετοχική παρουσία.