Επαναγορά ομολογιών ύψους 800.000 ευρώ από την Intralot

Επαναγορά ομολογιών ύψους 800.000 ευρώ από την Intralot

Στην επαναγορά ομολογιών ύψους 800.000 ευρώ έναντι μετρητών προχώρησε ο Όμιλος Intralot μέσω της ελεγχόμενης θυγατρική της, Intralot Global Holdings BV.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνολικό ποσό της επαναγοράς των συγκεκριμένων ομολογιών ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Οι εν λόγω ομολογίες διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.