Το μετοχικό μέλλον του ΕΦΚΑ στην Attica Bank

Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό μέλλον του ΕΦΚΑ στην Attica Bank

Τη συμμετοχή του ΕΦΚΑ στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΤΤICA BANΚ ΑΤΕ με μερική άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και με καταβολή μετρητών ύψους 70 εκ. ευρώ και παράλληλα πώληση των δικαιωμάτων των οποίων δεν θα κάνει χρήση, αποφάσισε το ΔΣ του Ταμείου.

Έγινε δεκτή η εισήγηση της οικονομικής διεύθυνσης, η οποία υποστήριξε ότι με αυτή την κίνηση ο ΕΦΚΑ διαφυλάττει ένα μεγάλο μέρος της επενδυμένης περιουσίας του στην τράπεζα, παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος, διατηρεί τα αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας (τουλάχιστον 1/3 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) του ν.2190/20 ενώ παράλληλα δίδεται χώρος συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο σε στρατηγικό επενδυτή ο οποίος με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα και την κατάλληλη τεχνογνωσία, μπορεί να προσδώσει αξία στην τράπεζα και συνακόλουθα στους μετόχους της δια της καταβολής μερισμάτων.

Η συγκεκριμένη πρόταση,που γίνεται αποδεκτή από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, σημαίνει ότι θα αποκτήσει 233.333.333 νέες μετοχές Χ 0,3 € εκάστη) θα μειώσει το ποσοστό του στην τράπεζα σε 37.4 % και θα πρέπει να πωλήσει τα περισσευούμενα δικαιώματα προτίμησης (16,8 εκ.τεμάχια) που δεν θα ασκήσει.Στο τραπέζι έπεσαν τρία ακόμη σενάρια. Το πρώτο προέβλεπε την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων του άρα να συντηρήσει το 45,58% που κατέχει σήμερα, ενώ τα υπόλοιπαπροέβλεπαν τη συμμετοχή του ΕΦΚΑ με 20% και 9,12% αντίστοιχα. Και τα τρία απορρίφθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότιγια την κτήση 1.315.902.632 μετοχών από το πρώην ΤΣΜΕΔΕαπό το 1997μέχρι και την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τον Δεκέμβριο του 2015 δόθηκαν συνολικά περίπου 810 εκ.€ ενώ την ίδια περίοδο εισπράχθηκαν από μερίσματα περίπου 16 εκ.€. Η τρέχουσα αξία την 27/4/18 (τελευταία ημ/νία διαπραγμάτευσης ) ήταν 0,0255 € ανά μετοχή, δηλ. συνολική αξία 30,2 εκ. ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ