Στρατηγικούς επενδυτές περιμένουν για τα ΕΛΠΕ

Στρατηγικούς επενδυτές περιμένουν για τα ΕΛΠΕ

Επενδυτές αλλά και funds έχει κινητοποιήσει η πώληση από το ΤΑΙΠΕΔ και τον όμιλο Λάτση του 50,1% των ΕΛΠΕ σύμφωνα με πληροφορίες.

Ως ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει οριστεί από το ΤΑΙΠΕΔ η 18η Μαΐου. Τα ΕΛΠΕ αναμένουν 10 επενδυτές, αριθμός που όπως εκτιμάται θα περιοριστεί στη δεύτερη φάση αφού θα προηγηθεί το «ξεσκαρτάρισμα», βάσει πάντα των κριτηρίων της προκήρυξης.

Πηγές του ομίλου θεωρούν λίγο πιθανή την εμφάνιση μεγάλων πολυεθνικών πετρελαϊκών, όπως η ισπανική Repsol και η ιταλική ΕΝΙ, που συζητείται έντονα στην εγχώρια ενεργειακή αγορά, ενώ θεωρούν απίθανη επίσης την προσέλευση στον διαγωνισμό ευρωπαϊκών εταιρειών διύλισης.

Ως πλέον πιθανοί επενδυτές για τα ΕΛΠΕ αξιολογούνται μεγάλοι traders όπως η Clencore, η Gunvor, η Vittol, η Trafigura και funds που επενδύουν στον τομέα της ενέργειας, όπως το ΙPIC που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση του Αμπου Ντάμπι.
Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η διαδικασία αφορά την από κοινού πώληση με την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (τουλάχιστον 50,1%) στην εταιρεία.

Χαρακτηρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στο πρόγραμμα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς τα ΕΛΠΕ αποτελούν έναν από τους κορυφαίους ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε 6 χώρες και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

Το εύρος των δραστηριοτήτων των ΕΛΠΕ περιλαμβάνει:

* Εφοδιασμό, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό

* Παραγωγή και Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών

* Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων

* Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

* Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

* Παροχή Συμβουλευτικών και Τεχνικών Υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας

* Μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές)

Οι μετοχές των ΕΛΠΕ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Διαγωνιστική διαδικασία

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής (Α΄ Φάση) και φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β΄ Φάση). Στην Α΄ Φάση το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι τις 18 Μαΐου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση. Στη Β΄ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα ΕΛΠΕ μέσω εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης (Virtual Data Room - VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.