Νέα προκήρυξη για τον άξονα Άκτιο – Αμβρακία

Νέα προκήρυξη για τον άξονα Άκτιο – Αμβρακία

 

Με νέο διαγωνισμό θα τελειώσουν τα έργα στον οδικό άξονα Ακτίου – Αμβρακίας, που έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια λόγω σοβαρών υπερβάσεων στον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα.

Χθες δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δημοπράτηση αναμένεται να γίνει μέσα στον Ιούνιο, με προοπτική τα υπολειπόμενα έργα να ξεκινήσουν το φθινόπωρο και να παραδοθούν το 2021. ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από το τρέχον ΕΣΠΑ.

Στόχος του υπουργείου είναι ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαγωνιστικές διαδικασίες με στόχο να ολοκληρωθεί ένα έργο που καθυστερεί για πολλά χρονιά. Ο οδικός άξονας ‘Ακτιο - Αμβρακία μήκους 48,5 χιλιομέτρων παραμένει ημιτελής από το 2010 με το έργο να έχει αντιμετωπίσει αυτά τα οχτώ χρονιά πολλά προβλήματα που είχαν να κάνουν με τις προϋποθέσεις κατασκευής και τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις.

Το υπουργείο με την νέα προκήρυξη του διαγωνισμού θέλει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα εντάσσοντας όλες τις ανολοκλήρωτες εργασίες σε μια ενιαία εργολαβία.

Το αντικείμενο του έργου όπως περιγράφεται στο κείμενο της προκήρυξης, είναι η κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωσης της Πράξης «Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της Περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου», που δεν ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια των αρχικών συμβάσεων.

Ο οδικός άξονας Άκτιο-Αμβρακία αποτελεί στην ουσία τον πρώτο κάθετο άξονα της Ιόνιας Οδού. Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία των περιοχών εκατέρωθεν του Αμβρακικού, ο οποίος επί χρόνια αποτελούσε μία φυσική τομή στη δυτική πλευρά της χώρας και επέτεινε τα χρόνια προβλήματα απομόνωσης της περιοχής.