Αναζητεί «σωτηρία» η ΒΙΚΗ

Στις 11 Μαΐου έχει οριστεί να εκδικασθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Άρτας η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα

Αναζητεί «σωτηρία» η ΒΙΚΗ

Στενεύουν τα περιθώρια για τη διάσωση της βιομηχανίας αλλαντικών ΒΙΚΗ καθώς πριν από την εκδίκαση της αίτησης υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις των τραπεζών με πιθανούς επενδυτές.

 


Η ΒΙΚΗ, μέχρι και τις 11 Μαΐου 2018, οπότε έχει οριστεί να εκδικασθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Άρτας η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα, βρίσκεται σε καθεστώς προσωρινής προστασίας από τους πιστωτές της, καθώς με την κατάθεση της εν λόγω αίτησης εκδόθηκε και η σχετική προσωρινή διαταγή αναστολής αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης εις βάρος της.

Η εταιρεία κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου και για τέσσερις μήνες το μέγιστο. Εάν βρεθεί τότε ο περίφημος «λευκός ιππότης», κάτι που σήμερα φαίνεται αρκετά δύσκολο, θα υπάρχει αυτό το χρονικό περιθώριο. Σε διαφορετική περίπτωση, η εταιρεία θα έχει μόνο μερικούς μήνες ζωής ακόμη.

Υπενθυμίζεται ότι στην αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα, που κατέθεσε η ΒΙΚΗ στις 9 Φεβρουαρίου 2018 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αρτας αναφέρει ότι η υποχρέωσή της από δάνειο που είχε λάβει από την Αγροτική Τράπεζα είναι 1,14 εκατ. ευρώ.