Έκδοση ομολόγου μελετά η Elbisco

Έκδοση ομολόγου μελετά η Elbisco


Στην αναδιάταξη του δανεισμού της προχωράει η Elbisco με την υπογραφή ενός νέου ομολογιακού δανείου εντός του έτους.

Στα τέλη Μαρτίου συγκλήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, με σκοπό την έγκριση της πρότασης για το νέο ομολογιακό.

Βέβαια, ακόμη δεν έχει γνωστοποιηθεί το ύψος στο οποίο θα κινηθεί το νέο ομολογιακό, πληροφορίες αναφέρουν ότι βασική επιδίωξη είναι η αναδιάταξη κάποιων δανείων της εταιρίας.

Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας στο τέλος του 2017 διαμορφώνεται στα 33,8 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 36,2 στο τέλος του 2016.

Άλλωστε με στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση των νέων τάσεων και προκλήσεων της ελληνικής αγοράς, την επιτάχυνση της εξωστρέφειας και την μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων, η Elbisco προχώρησε τον Μάρτιο σε αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής, υιοθετώντας ένα πιο ευέλικτο διοικητικό σχήμα.

Όσον αφορά την πορεία των εσόδων για την Elbisco ABEE, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε την περσινή χρονιά κατά 3%, στα 95 εκατ. ευρώ (σ.σ.: οι πληροφορίες αφορούν μεγέθη όπως διαμορφώνονται πριν από την τελική πιστοποίηση των ορκωτών ελεγκτών).

Σε ό,τι αφορά τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο εταιρείας για το 2017 προβλέπεται να φθάσουν έως και τα 6 εκατ. ευρώ, έναντι 4,3 εκατ. ευρώ το 2016, όπου όμως είχαν επηρεαστεί από την απομείωση της απαίτησης από τον όμιλο εταιρειών Μαρινόπουλου κατά 2,2 εκατ. ευρώ.