Dionic: Αυξημένος κατά 2,13% ο κύκλος εργασιών το 2017

Πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων

Dionic: Αυξημένος κατά 2,13% ο κύκλος εργασιών το 2017

 


Στα 3 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές μετά φόρων του ομίλου Dionic το 2017, από 5 εκατ. ευρώ το 2016 σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το περυσινό έτος.

Όπως ανακοίνωσε η Dionic με βάση τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2017-31/12/2017 ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 54,6 εκατ. ευρώ έναντι 53,5 εκατ. ευρώ το 2016 αυξημένος κατά 2,13%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 9,8 εκατ. ευρώ έναντι 10,1 εκατ. ευρώ το 2016.

Οι ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,0 εκατ. ευρώ το 2016.

Ο Όμιλος παρουσίασε κατά την παρουσιαζόμενη χρήση 2017 ζημίες από αναδιοργάνωση ποσού ύψους 3.597.596,98 ευρώ. Το κονδύλι ποσού 3.597.596,98 ευρώ για τον Όμιλο αφορά:
- προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού 2.715.962 ευρώ και

- ζημία απαξίωσης ή καταστροφής αποθεμάτων ποσού 600.000 ευρώ

- απομείωση υπεραξίας θυγατρικής ποσού 281.000 ευρώ

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων (ΕBITDA) κατά το ποσό των προαναφερόμενων ζημιών αναδιοργάνωσης για τον Όμιλο ανήλθε για τη χρήση του 2017 σε ποσό ύψους 1,4 εκατ. ευρώ .Το εν λόγω κονδύλι για τον Όμιλο στην προηγούμενη χρήση 2016 ανήλθε σε ποσό ύψους 3,5 εκατ. ευρώ . Οι ζημιές προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,19 εκατ. ευρώ το 2016 ενώ οι ζημιες προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε 4,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,3 εκατ. ευρώ το 2016.

Όπως αναφέρει η Dionic στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαρκείς διαπραγματεύσεις με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν καταστεί βραχυπρόθεσμα.

Ως αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων η Εταιρεία στις 30.06.2017 υπέγραψε συμφωνία θέσης βασικών όρων ρύθμισης δανεισμού με την Τράπεζα EFG στην οποία περιλαμβάνεται η διαγραφή τόκων υπερημερίας και κεφαλαίου με αποτέλεσμα η οφειλή της Εταιρείας στην τράπεζα θα ανέρχεται στο ποσότων 4 εκατ. ευρώ από 30 εκατ. ευρώ.

Σημαντική προϋπόθεση είναι μέχρι 31.12.2018 (παράταση στην αρχική προθεσμία της 31/12/2017) η Εταιρεία να προχωρήσει σε συναινετική εκποίηση μέρους του ενεργητικού που είναι προσημειωμένο υπέρ της Τράπεζας συνολικού ύψους 4,55 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή μέρους του δανεισμού.

Στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω προϋπόθεσης η Εταιρεία προέβη στην πώληση του 37,5% που κατείχε στην συγγενή επιχείρηση της ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε έναντι ποσού 500 χιλ. ευρώ και στην πώληση του 50% που κατείχε στην συγγενή επιχείρηση της ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε έναντι του ποσού 10 εκατ. ευρώ.

Σε εκτέλεση της από 30.06.2017 Συμφωνίας Θέσης Βασικών Όρων Ρύθμισης Δανεισμού, στις 22.12.2017 υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης οφειλών της Εταιρείας με την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS για την ολοκλήρωση των λοιπών προϋποθέσεων για τη ρύθμιση του δανεισμού που περιλαμβάνει την πώληση του 13,45% που κατέχει η Εταιρεία στην συγγενή επιχείρηση ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε και είναι σήμερα ενεχυριασμένο στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS και τη μεταβίβαση του ακινήτου της Εταιρείας επί της οδού Αριστοτέλους στις Αχαρνές στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS η οποία διατηρεί σήμερα α' προσημείωση υποθήκης επ' αυτού. Η μεταβίβαση του ακινήτου θα προχωρήσει εφόσον επιτευχθούν οι καλύτεροι δυνατοί όροι για τον Όμιλο και τους πιστωτές της.

Επίσης η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και αναμένει την τελική έγκριση από την ALPHA BANK για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) ποσού 10 εκατ. ευρώ περίπου και τη μετατροπή του σε προνομιούχες μετοχές με τελικό στόχο την κεφαλαιοποίηση αυτών.

Τέλος, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και αναμένει την τελική έγκριση από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ για την ρύθμιση του δανεισμού της. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι οι ανωτέρω συμφωνίες θα ολοκληρωθούν μέχρι την 30.06.2018 με θετικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.