Στα χέρια των Ιταλών ο ΔΕΣΦΑ

Στα χέρια των Ιταλών ο ΔΕΣΦΑ

Προτιμητέος επενδυτής ανακηρύχθηκε για το 66% του ΔΕΣΦΑ η κοινοπραξία Snam Enagás και Fluxys μετά την αποδοχή της βελτιωμένης προσφοράς της από τα Διοικητικά Συμβουλια των ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ.
Σημειώνεται ότι το επενδυτικό πλάνο του ΔΕΣΦΑ για την επόμενη δεκαετία, το οποίο έχει εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, είναι της τάξεως του ενός δισεκατομμυρίου, 500 εκατομμυρίων ευρώ, με τις άμεσες επενδύσεις να ανέρχονται σε 330 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, τη βελτιωμένη οικονομική προσφορά της κοινοπραξίας των εταιρειών «Snam S.p.A.», «Enagás Internacional S.L.U.» και «Fluxys S.A.» ύψους 535 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 66% του ΔΕΣΦΑ (ήτοι 31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για τα ΕΛΠΕ) αποδέχθηκε ομόφωνα το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ.

Το ΔΣ των ΕΛΠΕ επίσης αποδέχθηκε την ανωτέρω προσφορά, ενώ στις 14 Μαΐου η εν λόγω απόφαση θα τεθεί προς έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, όπως απαιτείται από το νόμο.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στη συνέχεια στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, τα δε συμβατικά κείμενα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Τα ΕΛΠΕ από την πώληση θα εισπράξουν 283,7 εκατ. ευρώ, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ 251,3 εκατ. ευρώ.

Για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ενήργησαν η Alantra Greece Corporate Advisors S.A. και η Alpha Bank ΑΛΦΑ+1,04% A.E. και ως νομικοί σύμβουλοι η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη και οι νομικές εταιρίες Clifford Chance LLP και Holman Fenwick Willan LLP.

Σε ό,τι αφορά τα ΕΛΠΕ, η τράπεζα Barclays Bank PLC είχε ρόλο χρηματοοικονομικού συμβούλου της εταιρείας, ενώ η δικηγορική εταιρεία Clifford Chance ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος της Εταιρείας επί θεμάτων Ευρωπαϊκού Δικαίου στη συναλλαγή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ