Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την BriQ Properties

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την BriQ Properties

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 10 εκατ. ευρώ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε παμψηφεί η έκδοση από την εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 10.000.000 ευρώ, διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εκδόσεως της α΄ σειράς ομολογιών, με ομολογιούχους την Alpha Bank AE και Alpha Bank London Ltd και διοργανωτή, εκπρόσωπο των ομολογιούχων και διαχειριστή πληρωμών την Alpha Bank AE.

Παράλληλα, δόθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προβεί στη λήψη περαιτέρω απόφασης αναφορικά ιδίως με τους όρους έκδοσης του ομολογιακού δανείου.