Πώς κινείται μέχρι στιγμής η εθελούσια στον ΑΔΜΗΕ

Πώς κινείται μέχρι στιγμής η εθελούσια στον ΑΔΜΗΕ

 

 

Ξεκίνησε στις 5 Φεβρουαρίου το πρόγραμμα εθελουσίας έξοδος στον ΑΔΜΗΕ και μέχρι στιγμής ο αριθμός των εργαζομένων, που θα κάνει χρήση, ξεπερνά, ελαφρώς, τους 100. Στη θέση τους θα προσληφθούν περίπου 75 νέοι με πολύ χαμηλότερο, όμως, κόστος.

Βάσει της σχετικής απόφασης του ΔΣ, η εταιρεία προτείνει προς τους εργαζομένους που έχουν θεμελιώσει πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα να αποχωρήσουν εθελουσίως από την εταιρεία, λαμβάνοντας το καθαρό ποσό των 35.000 ευρώ.

Το bonus που δίνει ο ΑΔΜΗΕ είναι 20.000 ευρώ παραπάνω από το αντίστοιχο του προγράμματος εθελουσίας της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της διοίκησης, στο πρόγραμμα θα ενταχθούν περίπου 100-120 εργαζόμενοι.

Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ συνδέει το πρόγραμμα με την ανάγκη ανανέωσης του εργατικού δυναμικού του ΑΔΜΗΕ. Δεδομένο ότι ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ σήμερα είναι τα 52 έτη, η διοίκηση υπολογίζει ότι αν διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση, θα ξεπεράσει τα 55 έτη το 2022.

Σε συνδυασμό με την εθελούσια, τις νέες θέσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από τον ΑΣΕΠ και έχουν προκηρυχθεί, καθώς και όσες προκύψουν στη συνέχεια από την εφαρμογή του μνημονιακού κανόνα για 1 πρόσληψη για κάθε 3 αποχωρήσεις, η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ προσδοκά ότι θα μπορέσει να προσλάβει νεότερους εργαζομένους, με σύγχρονη κατάρτιση και εξειδίκευση.

Παράλληλα, θα μειώσει και το συνολικό μισθολογικό κόστος, καθώς οι μισθοί και τα συνεπαγόμενα για την εταιρεία κόστη για τους νέους εργαζόμενους θα είναι σημαντικά μικρότερα.