Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνά τη Μινέρβα

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνά τη Μινέρβα

Η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2018 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να εξετάσει, εάν καταστρατηγείται ο ανταγωνισμός από την εταιρεία «ΜΙΝΕΡΒΑ Ανώνυμος Εταιρεία Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων» σχετικά με τους όρους λειτουργίας του δικτύου διανομής των προϊόντων μαργαρίνης και βουτύρου της τελευταίας.

Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της σχετικής εισήγησης, μετά από την αυτεπάγγελτη έρευνα της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού, προκύπτουν στοιχεία ότι η εταιρεία προέβη σε κάθετους περιορισμούς του ανταγωνισμού στο δίκτυο διανομής χονδρικής και ειδικότερα σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης και γεωγραφική κατανομή ή κατανομή κατά πελατεία, κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.