Με Greenpass η ΑΒ Βασιλόπουλος

Με Greenpass η ΑΒ Βασιλόπουλος

Οι εγγυήσεις προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν τα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία που προέρχονται από την ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας.

H ΑΒ Βασιλόπουλος, με υπευθυνότητα απέναντι στις μελλοντικές γενιές, αποδεικνύει στην πράξη τη μέριμνά της για το περιβάλλον, αποκτώντας το πιστοποιητικό Greenpass από τη ΔΕΗ.

Με το Greenpass βεβαιώνεται ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται σε όλα τα καταστήματα του δικτύου πανελλαδικά, τις αποθήκες και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας η ΔΕΗ έχει παράξει ισόποση ενέργεια απο τους Υδροηλεκτρικούς της Σταθμούς και την έχει δεσμεύσει ειδικά στο όνομα της ΑΒ.

Συγκεκριμένα, η ΑΒ Βασιλόπουλος με το Greenpass, το νέο πιστοποιητικό προέλευσης που διαθέτει η ΔΕΗ δείχνει στην πράξη ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εγγυήσεις προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν τα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία που προέρχονται από την ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η ΑΒ Βασιλόπουλος επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη υιοθετώντας ακόμα περισσότερους τρόπους, μεθόδους και πολιτικές που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.