Τρεις στις 4 επιχειρήσεις επιλέγουν προμηθευτές με βάση την εμπιστοσύνη

Τρεις στις 4 επιχειρήσεις επιλέγουν προμηθευτές με βάση την εμπιστοσύνη

Νέα έρευνα καταδεικνύει ότι 80% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλέγουν προμηθευτές τεχνολογίας με κριτήριο την εμπιστοσύνη αντί του κόστους

Τρεις στις τέσσερις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τους προμηθευτές λύσεων πληροφορικής και τεχνολογίας ως ζωτικής σημασίας εργαλείο για την επιχείρησή τους. Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε από τη SAP SE, σύμφωνα με την οποία όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν προμηθευτές τεχνολογίας για συμβουλευτικές υπηρεσίες (76%), για καθοδήγηση σχετικά με τα στοιχεία της αγοράς (79%) και για πρόβλεψη αναγκών και ρίσκων (76%).

Σύμφωνα με την Έρευνα Επιχειρηματικών Συνεργασιών που διεξήχθη από τη SAP (SAP Business Partnership Study), στην οποία συμμετείχαν 300 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και 300 στη Γερμανία, διερευνήθηκαν οι συναισθηματικοί και διανοητικοί παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε αυτές τις συνεργασίες. Τα χαρακτηριστικά που προέκυψαν, προσομοίαζαν αυτά μίας διαπροσωπικής σχέσης: Πάνω από τα τρία τέταρτα (80%) των διευθυντών που ερωτήθηκαν, δήλωσαν ότι η εμπιστοσύνη και η πολιτισμική προσαρμογή, εν συγκρίσει με την εξοικονόμηση του κόστους, ήταν αδιαμφισβήτητα πιο σημαντικά κριτήρια για την επιλογή συνεργασιών.

Άλλα σημαντικά βασικά στοιχεία της μελέτης είναι τα εξής:

- Σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) των ερωτηθέντων λένε ότι η επιχείρησή τους στοχεύει στη μακροπρόθεσμη διατήρηση της σημαντικότερης εταιρικής σχέσης της επιχείρησής τους στον τομέα πληροφορικής και τεχνολογίας. Υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους βασίζεται περισσότερο στην επένδυση σε έναν αξιόπιστο προμηθευτή, παρά στην επένδυση στην τεχνολογία καθαυτή.
- Οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι η συνεργασία (70%), η ειλικρίνεια (81%) και η ανοικτή επικοινωνία (78%) σχετικά με τις βέλτιστες και μη πρακτικές αποτελούν κρίσιμους παράγοντες κατά την επιλογή ενός προμηθευτή τεχνολογίας. Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων θεώρησαν ότι οι επιτυχημένες επιχειρηματικές σχέσεις συνέβαλαν στη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ