Μέσα στο 2018 η πιστοποίηση της Κορπή από τη Nestle

Μέσα στο 2018 η πιστοποίηση της Κορπή από τη Nestle

Η αυστηρή διαδικασία πιστοποίησης από την AWS αντανακλά την πάγια δέσμευση της Nestlé Waters για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η Nestlé Waters ανακοίνωσε πως πρόκειται να αναπτύξει τη συνεργασία της με την Alliance for Water Stewardship (AWS) με στόχο να πιστοποιήσει 20 εργοστάσια μέχρι το 2020. Ανάμεσά τους θα είναι και το εργοστάσιο του φυσικού μεταλλικού νερού Κορπή που βρίσκεται στο Μοναστηράκι Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία, η διαδικασία πιστοποίησης του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2018.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει πιστοποιήσει τέσσερις εγκαταστάσεις εμφιάλωσης της Nestlé Waters (τρία εργοστάσια στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και ένα στο Πακιστάν), ενώ στα άμεσα σχέδια της εταιρείας βρίσκεται η πιστοποίηση εγκαταστάσεων παραγωγής στην Ευρώπη (όπου εντάσσεται και το πλάνο της Ελλάδας), την Ασία, την Αφρική, τον Καναδά, τη Λατινική Αμερική και τις Η.Π.Α., ως μέρος του στόχου πιστοποίησης 20 εργοστασίων μέχρι το 2020.

Ο Δημήτρης Χανιόγλου, Επικεφαλής Τμήματος Νερών Nestlé Ελλάς, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το εργοστάσιο του φυσικού μεταλλικού νερού Κορπή συμμετέχει στα πρώτα βήματα της σημαντικής αυτής πιστοποίησης. Η υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ένα κομβικό κομμάτι κάθε δραστηριότητας του εργοστασίου μας, που σταθερά αποδεικνύει με συγκεκριμένες δράσεις τη δέσμευσή του και την ενεργή συνεργασία του με την τοπική κοινότητα όπου ζει και αναπτύσσεται.»
Τα πρότυπα της AWS είναι τα πρώτα πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μέτρηση και υπεύθυνη διαχείριση των υδάτων με βάση κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια. Εισήχθησαν το 2014 από ηγέτες της βιομηχανίας, οργανισμούς του δημόσιου τομέα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιφανείς ομάδες προστασίας του περιβάλλοντος όπως η NatureConservancy και η World Wildlife Fund.

Η αυστηρή διαδικασία πιστοποίησης από την AWS αντανακλά την πάγια δέσμευση της Nestlé Waters για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η πρόοδος των πιστοποιημένων εργοστασίων σε σχέση με τα 30 βασικά κριτήρια της AWS αξιολογείται από αξιόπιστους, ανεξάρτητους φορείς και οργανισμούς πιστοποίησης.

Η Nestlé Waters επί 25 χρόνια συνάπτει μακροπρόθεσμες συνεργασίες, τόσο σε βιομηχανικές περιοχές με εγκατεστημένα εργοστάσια όσο και σε φυσικές περιοχές εκβολής των υδάτων, με σκοπό την εύρεση λύσεων για τη διατήρηση της ποσότητας και τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτινων πόρων.

Προγράμματα όπως το Agrivair, το όποιο ξεκίνησε το 1992 στην περιοχή Vittel της Γαλιας, ή το Eco-Broye στη Henniez της Ελβετίας, αναφέρονται συχνά ως μοντέλα που ενέπνευσαν τη εύρεση αποτελεσματικών λύσεων στον εν λόγω τομέα.