Οικογενειακή υπόθεση οι επιχειρήσεις: Οι 3 φόβοι επιβίωσης

Οικογενειακή υπόθεση οι επιχειρήσεις: Οι 3 φόβοι επιβίωσης

Αν και οι οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν αισιόδοξες, υπάρχουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Για έκτη χρονιά, το European Family Business (EFB) και η KPMG Enterprise διεξήγαγαν έρευνα, με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση των τάσεων στον τομέα των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Έχοντας, πλέον, αφήσει πίσω τους τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και 2009, οι οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν αισιόδοξες για τις προοπτικές της επόμενης χρονιάς.

Συγκεκριμένα, το πρόσφατο Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων στην Ευρώπη (kpmg.com/gr/familybusiness) αποκαλύπτει ότι το 71% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αισθάνονται αισιόδοξες για το επιχειρηματικό μέλλον τους, ποσοστό το οποίο αυξάνεται σε 75% για τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρά τις συνέπειες της κρίσης.

Σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το 57% των οικογενειακών επιχειρήσεων σημειώνει αύξηση του κύκλου εργασιών, ενώ το 75% σχεδιάζει την επανεπένδυση των κερδών στην επιχείρηση. Ποσοστό μεγαλύτερο του 70% Ελλήνων και Ευρωπαίων συμμετεχόντων, ανέφεραν ότι αισθάνονται σίγουροι ή πολύ σίγουροι με τις προοπτικές τής οικογενειακής επιχείρησής τους για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Αν και οι οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν αισιόδοξες, υπάρχουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Στο σύνολο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, το 43% των συμμετεχόντων θεωρούν ως σημαντικότερη πρόκληση τον
«πόλεμο για ταλέντα»και το 32% αναφέρεται στο αυξανόμενο κόστος εργασίας. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της βίαιης προσαρμογής στα νέα δεδομένα, μόνο το 6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αναφέρει ως πρόκληση το αυξανόμενο κόστος εργασίας, ενώ ο
«πόλεμος για ταλέντα» κατατάσσεται στην τέταρτη θέση (28%).

Στην Ελλάδα, ως πρωταρχικές προκλήσεις για τις οικογενειακές επιχειρήσεις σημειώνονται η πολιτική αβεβαιότητα (53%), η αύξηση των φόρων (53%) και η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση (38%). Η πολιτική αβεβαιότητα αναφέρεται ως σημαντική ανησυχία και από το 30% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, (λόγω Brexit και εκλογών), ποσοστό το οποίο αυξάνεται σημαντικά (53%) για τις επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα, σαφώς για διαφορετικούς λόγους.

Άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι η εξισορρόπηση οικογενειακών ανησυχιών και επιχειρησιακών συμφερόντων (87% επί του συνόλου των συμμετεχόντων και 69% επί των ελληνικών επιχειρήσεων) και τα θέματα διαδοχής (84% επί του συνόλου των συμμετεχόντων και 78% των ελληνικών επιχειρήσεων).
Επιθυμία των οικογενειακών επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό είναι να προχωρήσει η Ευρώπη προς μία μεγαλύτερη ενοποίηση με ποσοστά 78% και 56%, αντίστοιχα.

Ο αντιπρόεδρος της KPMG στην Ελλάδα, Βαγγέλης Αποστολάκης, τονίζει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας για τις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις είναι αισιόδοξα, καθώς το 56% των συμμετεχόντων (ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο των ευρωπαϊκών οικογενειακών επιχειρήσεων) αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους, παρά τις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης και τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως η αυξημένη φορολογία, η πολιτική αβεβαιότητα και η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την ανθεκτικότητά τους.

Συμπερασματικά, από το Βαρόμετρο προκύπτει ότι «οι βελτιωμένες οικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη και η επένδυση στην καινοτομία συνέβαλαν στην επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η συνεχής επένδυση στην καινοτομία και η έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στην καλή εξυπηρέτηση του πελάτη απέδωσαν καρπούς για τις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις».