Ο ΟΛΘ, η υπογραφή και τα ταμειακά διαθέσιμα

Τέλος Οκτωβρίου οι αποφάσεις

Ο ΟΛΘ, η υπογραφή και τα ταμειακά διαθέσιμα

 

Στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας του 67% της εταιρείας, μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της κοινοπραξίας DIEP GmbH-Τerminal Link SAS-Βelterra Investments Ltd,.

Η εταιρεία είναι ο πλειοδότης για τον ΟΛΘ, με προσφερόμενο τίμημα 231,9 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία της συμφωνίας πώλησης ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ.

Το ΤΑΙΠΕΔ παρέλαβε πριν λίγες μέρες τα τελευταία έγγραφα που όφειλε να παραδώσει ο επενδυτής, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εφόσον τα έγγραφα που κατατέθηκαν από την κοινοπραξία είναι πλήρη, τότε θα μεταβιβαστoύν άμεσα στο Ελεγκτικό, ακόμη και εντός της τρέχουσας εβδομάδας, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος.

Από τη στιγμή που θα δώσει το «πράσινο φως» το Ελεγκτικό, η υπογραφή του SPA μπορεί να γίνει άμεσα, ενώ ο φάκελος θα περάσει και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για έγκριση της συμφωνίας. Επόμενο βήμα είναι να εγκριθεί η αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του ΟΛΘ και η συμφωνία συνολικά από τη Βουλή, όπως έγινε και στην περίπτωση του ΟΛΠ.

Στη νέα εταιρεία που θα δημιουργήσει η κοινοπραξία, βασικός μέτοχος με 47% θα είναι η γερμανική επενδυτική εταιρεία DIEP (Deutsche Invest Equity Partners), ακολουθεί η γαλλική Τerminal Link με 33% και τέλος η Belterra Investments του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη με 20%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά «στοιχηματίζει» πως μετά τη μεταβίβαση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από το ΤΑΙΠΕΔ στην κοινοπραξία θα υπάρξει διανομή μέρους των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας στους μετόχους. Τα ταμειακά διαθέσιμα (καταθέσεις όψεως, προθεσμίας με διάρκεια ως 90 ημέρες, τρίμηνα έντοκα και ταμείο εταιρείας) ανέρχονταν σε 37,5 εκατ. ευρώ.