Σε νέες κατηγορίες προϊόντων επενδύει η Elbisco

Οι στόχοι της εταιρείας

Σε νέες κατηγορίες προϊόντων επενδύει η Elbisco

Στις αρχές του 2018 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα γραμμή παραγωγής φρυγανιάς της Elbisco (Κρις Κρις, Elite, Αλλατίνη, Βοσινάκη και Forma) στο εργοστάσιο της Χαλκίδας. Η υλοποίηση της επένδυσης συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ ξεκίνησε τον Ιούνιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του νέου έτους.

Η επένδυση αυτή εκτιμάται ότι θα αυξήσει την παραγωγική δυνατότητα της εταιρείας στη φρυγανιά κατά 40%, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ενίσχυση των εξαγωγών της προς την ευρωπαϊκή αγορά. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες και έχει συνάψει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με ην Εθνική Leasing ποσού 17 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτικές κινήσεις της ELBISCO αποτελούν μέρος της στρατηγικής που εφαρμόζει η εταιρεία, με στόχο τη διατήρηση και αύξηση των μεριδίων που κατέχουν οι μάρκες της στην εγχώρια αγορά και ταυτόχρονα, την επέκταση της παρουσίας της στις αγορές του εξωτερικού.

Σήμερα η εταιρεία εξάγει το 5% των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων της σε διάφορες χώρες όπως η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 113,43 εκατ. ευρώ, αντί 117,56 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 3,5%.

Το 2016, η εταιρεία κατέβαλε περισσότερα από 23 εκατ. ευρώ σε μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές και περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ σε φόρους και τέλη, ενώ πραγματοποίησε το 92% των αγορών της από Έλληνες προμηθευτές, με τη συνολική δαπάνη να ξεπερνά τα 63 εκατ. ευρώ στηρίζοντας έτσι πολλές τοπικές εταιρείες. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ELBISCO διέθεσε το περασμένο έτος 141.000 ευρώ σε χορηγίες και δωρεές προϊόντων της για κοινωφελείς σκοπούς.