Αύξηση τζίρου και κερδοφορίας για τον ΟΛΠ

Πώς κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του έτους

Αύξηση τζίρου και κερδοφορίας για τον ΟΛΠ

Στα 52 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι 46,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,6% (5,8 εκατ. ευρώ).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας η μεταβολή αυτή, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των εσόδων από τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (4,6 εκατ. ευρώ), των εσόδων από τη διακίνηση αυτοκινήτων (0,5 εκατ. ευρώ) και των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ στη ΣΕΠ (1,3 εκατ. ευρώ).

Αναλυτικότερα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν αύξηση σε 46,4 εκατ. ευρώ από 43,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες αμοιβές προσωπικού λόγω της καταβολής του δώρου Πάσχα, επιδόματος αδείας και στην πρόβλεψη της αναλογίας δώρου Χριστουγέννων στους εργαζομένους της Εταιρείας μετά την ιδιωτικοποίησή της. Η Εταιρεία κατέβαλε επίσης και αυξημένο αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της νέας σύμβασης με βάση την οποία το ποσοστό του ανταλλάγματος παραχώρησης αναπροσαρμόστηκε στο 3,5% των ενοποιημένων εσόδων του αντί του 2%.

Τα κέρδη προ φόρων στο εξάμηνο ανέρχονται σε 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και μετά από φόρους σε 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Cpt. Fu Chengqiu δήλωσε ότι «ήδη από τον πρώτο χρόνο φαίνονται τα σημάδια ανάκαμψης των εσόδων, ορθολογικοποίησης των εξόδων και βελτίωσης της κερδοφορίας. Οι πρώτοι που ωφελούνται είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εισπράττει ακόμα μεγαλύτερο αντάλλαγμα παραχώρησης. Προχωράμε με αποφασιστικότητα, πιστοί στις δεσμεύσεις μας και πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια».