Τι μέλλει γενέσθαι με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Τι τίμημα και οι εγγυήσεις

Τι μέλλει γενέσθαι με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Στάση αναμονής τηρεί τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και η Εθνική Τράπεζα προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Exin Re.

Με βάση τη συμφωνία μεταξύ Exin και Εθνικής Τράπεζας το τίμημα των 958 εκατ. ευρώ θα πληρωθεί από τα κεφάλαια, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, που έχει αντλήσει το fund που διαχειρίζεται η Exin Partners.

Πέραν αυτού η Εθνική έχει λάβει εγγυήσεις, τόσο από τον όμιλο Exin, όσο και προσωπικά από τους βασικούς μετόχους της Exin Partners, J Calamos, J. Koudounis και M. Fairfield.

Η Exin Partners ελέγχεται μετοχικά από τα τρία προαναφερόμενα πρόσωπα και αποτελεί την εταιρεία, που συναποφασίζει, μαζί με την επενδυτική επιτροπή του fund, τις επενδύσεις των κεφαλαίων που αντλήθηκαν. Στο πλαίσιο αυτό έχει, ήδη, αποφασισθεί ότι το fund θα διαθέσει κεφάλαια από τα 2 δισ. ευρώ, που έχει συγκεντρώσει, για την εξαγορά του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το ποσοστό θα μεταβιβασθεί εν συνεχεία στην Exin Holdings μέσω μιας πολύπλοκης συμφωνίας.

Να σημειωθεί ότι βελτίωση εμφάνισαν οι δείκτες κερδοφορίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 53% το α’ εξάμηνο, ενισχυόμενα σε 47,8 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται στη αποεπένδυση της United Bulgarian Bank, της UBB Metlife Insurance και της UBB Insurance, στο πλαίσιο της πώλησης της συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στην UBB.

Άλλωστε, τα προ φόρων κέρδη από τη μεταβίβαση των παραπάνω συμμετοχών στη βελγική τράπεζα KBC, διαμορφώθηκαν σε 9,4 εκατ. ευρώ.

Χωρίς να υπολογιστεί το παραπάνω όφελος, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 38,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον επιχειρησιακό στόχο.

Ο δείκτης κεφαλαιακής φερεγγυότητας, επίσης, βελτιώθηκε στο 208% από 170% στις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Τέλος, η παραγωγή ενισχύθηκε κατά 15,6% στα 306,5 εκατ. ευρώ έναντι 265,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους.