Αυτό είναι το σχέδιο εξυγίανσης της Φειδάς

Άλλη μια επιχείρηση που την χτύπησε η κρίση

Αυτό είναι το σχέδιο εξυγίανσης της Φειδάς

Άλλη μια ελληνική εταιρεία βρισκεται σε δύσκολα θέμα. Πρόκειται την εταιρεία κατασκευής υποδημάτων,Boxer Δ.Ι. Φειδάς Α.Ε. Η εταιρεία που ίδρυσε ο Ιωάννης Φειδάς ξεκινώντας από ένα τσαγκαράδικο στην Καλαμάτα και το 1980 είπε «όχι» στην εξαγορά από τους γερμανούς εταίρους της εταιρείας βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με σημαντικό βάρος οφειλών.

Η εταιρεία κατέθεσε σχετικό αίτημα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (στις 31.7.2017) το οποίο θα συζητηθεί στις 25 Οκτωβρίου για να επικυρώση την συμφωνία εξυγίανσης με την πλειοψηφία των πιστωτών της - ήτοι τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική) και την εταιρεία Κύπρου (Πειραιώς) Leasing.

Με τη συμφωνία εξυγίανσης (άρθρο 106β), που συνοδεύεται με business plan 12ετίας με ορίζοντα το 2029 και με χορήγηση νέας χρηματοδότησης 1,7 εκατ. ευρώ, επιχειρείται εξυγίανση της ιστορικής εταιρείας που συμπληρώνει σε δύο χρόνια έναν αιώνα δραστηριότητας.

Η εταιρεία Φειδάς ΑΕ (βιομηχανική εταιρία παραγωγής και εμπορίας υποδημάτων και δερμάτινων ειδών), παραμένει η μεγαλύτερη και μακροβιότερη εταιρία παραγωγής υποδημάτων στην Ελλάδα. Λειτουργεί από το 1919 και κατασκευάζει τα υποδήματα με το brand name boxer. Σε ετήσια βάση, η μέγιστη παραγωγική δυναμικότητά της ανέρχεται σε 2 εκατ. ζεύγη δερματίνων υποδημάτων.

Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας, η Φειδάς έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, έχοντας καταβάλει την τελευταία 5ετία

α) σε εργαζομένους ποσά άνω των 21 εκατ.

β) σε ασφαλιστικά ταμεία και στο Δημόσιο ποσά της τάξεως των 6,5 εκατ. και 7,7 εκατ., αντίστοιχα,

γ) σε προμηθευτές ποσά της τάξεως των 28 εκατ. Οι αγορές και επενδύσεις της στην Ελλάδα την τελευταία 10ετία προσήγγισαν τα 130 εκατ.

Παρά τα δυνατά σημεία της, η Εταιρία δεν κατόρθωσε να αντιμετωπίσει την κατακόρυφη πτώση της εγχώριας ζήτησης υποδημάτων, απόρροια κυρίως της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, μετά το 2010, η Εταιρία αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας α) λόγω της μη είσπραξης σημαντικού ποσού ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της, β) της υπέρμετρης επιβάρυνσής της από χρηματοοικονομικά έξοδα καθώς και γ) της αδυναμίας προσφυγής της στο ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα, με αποτέλεσμα να μειώσει σημαντικά την παραγωγή της και, κατ’ επέκταση, τις πωλήσεις της στην εγχώρια και διεθνή αγορά δερματίνων υποδημάτων. Οι ετήσιες πωλήσεις της μειώθηκαν από 30 εκατ. τη διετία 2008-2009 σε λιγότερο από 10 εκατ. τη διετία 2015-2016.

Η νέα στρατηγική της Εταιρίας, που περιέχεται στο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο έχει υιοθετήσει και έχει αναλάβει την υποχρέωση να εφαρμόσει η Εταιρία και σ’ αυτό βασίζεται και η καταρτισθείσα με τους Συμβαλλόμενους Πιστωτές Συμφωνία Εξυγίανσης, αποσκοπεί στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Εταιρίας με την ταυτόχρονη επίλυση των επιχειρησιακών της προβλημάτων και την αντιμετώπιση των επιχειρησιακών της κινδύνων, που προέρχονται τόσο από την πλευρά της αγοράς (ζήτηση και προσφορά) του κλάδου υπόδησης, όσο και από την πλευρά του μικροοικονομικού και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης θα επιδιώξει την μεταμόρφωση της εταιρίας σε σύγχρονη παραγωγική και εμπορική εταιρία, με την εφαρμογή νέου σχεδίου πωλήσεων και μάρκετινγκ, την παραγωγή νέων προιόντων για όλες σχεδόν τις ηλικίες, την καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου των 400 καταστημάτων τρίτων, τη δημιουργία νέων εταιρικών καταστημάτων και e-shop και την προώθηση εκ νέου των υποδημάτων ΦΕΙΔΑΣ στη διεθνή αγορά. Ειδικότερα, η νέα στρατηγική στοχεύει:

α) στην ανασυγκρότηση της Εταιρίας (νέα οργανωτική δομή και κατάλληλη στελέχωση), στην αύξηση της παραγωγής και την προσαρμογή του λειτουργικού της κόστους στα δεδομένα της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς του κλάδου υπόδησης, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της,

β) στον εμπλουτισμό των πωλήσεων, με νέα προϊόντα υπόδησης και τη διαφοροποίηση του τρόπου προώθησης και διάθεσης των προϊόντων, με σκοπό την αύξηση των εσόδων, τη βελτίωση της ρευστότητας και τη διασπορά των κινδύνων στις πωλήσεις της,

γ) στη δημιουργία κερδών προ φόρων και μετά φόρους, με σκοπό την ομαλή αποπληρωμή των συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρίας προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τους λοιπούς πιστωτές, το Ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και, συνάμα, την επανεπένδυση μέρους των κερδών της, καθώς και

δ) στην εξωστρέφεια και διεθνοποίησή της.

Η καταρτισθείσα με τις τράπεζες συμφωνία εξυγίανσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάκαμψη και την πρόοδο της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ