Οι νέες business των Ελλήνων τον Ιούλιο

Τουρισμό και ...Airbnb δείχνουν τα στοιχεία του ΓΕΜΗ

Οι νέες business των Ελλήνων τον Ιούλιο

Στη δημιουργία εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη μίσθωση κατοικιών για μικρό χρονικό διάστημα μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες τύπου Airbnb προχωρούν υποψήφιοι επιχειρηματίες προκειμένου να εκμεταλλευτούν το... ρεύμα της εποχής. Τα στοιχεία του ΓΕΜΗ δείχνουν ότι στις ενάρξεις κυριαρχούν επίσης τα εστιατόρια και ο τουριστικός τομέας.

Στην κορυφή της λίστας των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.) βρίσκονται ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. Οι μισές από τις θέσεις της πρώτης δεκάδας αφορούν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την εστίαση και τη διαμονή τουριστών, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), αν και πρώτες στη λίστα είναι οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής.

Οι Ο.Ε.

Τα φαρμακεία είναι πρώτα στη λίστα στη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας (Ο.Ε.), αλλά η πλειοψηφία των υπόλοιπων δραστηριοτήτων αφορά σε επιχειρήσεις εστίασης και υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή χρονική διάρκεια. Στις ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) όλες οι θέσεις της δεκάδας αφορούν την εστίαση, εκτός από τις δύο τελευταίες που αφορούν σε έναρξη δραστηριότητας για φαρμακεία και εκμετάλλευση περιπτέρου.

Οι ΙΚΕ

Στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) δεν αποτελεί έκπληξη ότι στην πρώτη θέση της δεκάδας κυριαρχούν τα εστιατόρια, ενώ για τις ατομικές εταιρείες -που ήταν ο κλάδος με τις περισσότερες ενάρξεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους στην πρώτη θέση βρίσκονται οι υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση και όλες οι υπόλοιπες θέσεις αφορούν τον κλάδο εστίασης. Επισημαίνεται ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι από τους ελάχιστους κλάδους που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα ανοδική πορεία, παρά τη γενικότερη ύφεση που πλήττει την ελληνική οικονομία