Ποιες εταιρείες διεκδικούν την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Ποιες εταιρείες διεκδικούν την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
Δυο εταιρίες, η newsphone και η cosmoone  θα κονταροχτυπηθούν για την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών καθώς παρ΄ ότι η πρώτη βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης εδώ και μήνες, πριν από λίγες ημέρες  εκδήλωσε ενδιαφέρον και η δεύτερη τονίζοντας σε επιστολή της πως διαθέτει την απαιτούμενη  εμπειρία.

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος αποφάσισε την περασμένη Τρίτη να της δώσει προθεσμία 15 ημερών προκειμένου να υποβάλλει ο ολοκληρωμένη πρόταση. Την ίδια ώρα δημοσιεύτηκε η σχετική Υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία ο συμβολαιογράφος θα αναρτά στην ιστοσελίδα των Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού που θα περιέχει υποχρεωτικά ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συμβολαιογράφου, αντικείμενο, ημερομηνία διενέργειας και τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού καθώς και ποσό εγγύησης . Προαιρετικά με την αναγγελία μπορούν να παρουσιάζονται φωτογραφίες του αντικειμένου που εκπλειστηριάζεται . Πρόβλεψη υπάρχει και για πολίτες τρίτων κρατών που λειτουργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων οι οποίοι προβλέπεται ότι «υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής και ταυτοποιούνται καταχωρίζοντας στο σύστημα το έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και υπεύθυνη δήλωση σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική...» Η πιλοτική εφαρμογή με όποια από τις δύο εταιρίες επιλεγεί , θα ξεκινήσει στο τέλος Ιουνίου ενώ η επίσημη έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έχει προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο ώστε να παρακαμφθούν οι αντιδράσεις από συλλογικότητες στα Ειρηνοδικεία της χώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ