Στην πλατφόρμα της Pillarstone περνάει η Famar

Στην πλατφόρμα της Pillarstone περνάει η Famar
Η Pillarstone, η πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υποστήριξη των τραπεζών στην διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, ανακοίνωσε πως η Famar θα γίνει η πρώτη εταιρεία που θα ενταχθεί στην Ελληνική πλατφόρμα. Πιστωτές της εταιρείας είναι και οι τέσσερεις Ελληνικές συστημικές τράπεζες. Η είδηση αυτή ακολουθεί την επίσημη άδεια που έλαβε η Pillarstone από την Τράπεζα της Ελλάδος, που την κατέστησε πρώτη ανεξάρτητη πλατφόρμα στην Ελλάδα.

Η Famar ιδρύθηκε το 1949 στην Ελλάδα και είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη που ειδικεύονται στην παραγωγή και στην ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και προϊόντων ομορφιάς. Στην εταιρεία ανήκει ένα δίκτυο 12 μονάδων παραγωγής σε 5 χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, 4 κέντρα ανάπτυξης και 3 κέντρα διανομής, προσφέροντας υπηρεσίες στην παραγωγή και την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων, έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ομορφιάς, και την διακίνηση εμπορευμάτων σε πάνω από 140 πελάτες.

Το Μάρτιο, η συμφωνία μεταξύ της Pillarstone και τους δανειστές της Famar έδωσε στην εταιρεία πρόσβαση σε μακροχρόνια επενδυτικά κεφάλαια από τους μετόχους και τους δανειστές της. Η συμφωνία, στην οποία ο ρόλος της Pillarstone ήταν κομβικής σημασίας, επέτρεψε στην εταιρεία να σταθεροποιήσει την κεφαλαιακή της δομή, και της παρέχει την μακροπρόθεσμη υποστήριξη που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Η συμφωνία επιτεύχθηκε με την ομόφωνη υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων, πιστωτών, μετόχων, διοίκηση και τους βασικούς πελάτες

Τον Απρίλιο, η Famar απέκτησε την μονάδα παραγωγής της Bayer στο Pointe-Claire του Καναδά, με σκοπό να ενισχύσει την παρουσία της στην Βόρεια Αμερική. Παράλληλα η εταιρεία προσέλαβε τον Markus Hoelzl, έναν έμπειρο οικονομικό διευθυντή, ως νέο CFO της εταιρείας.

Με την πλήρη υποστήριξη της πλατφόρμας της Pillarstone, η Famar θα προετοιμαστεί για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός νέου μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδίου. Οι Partners της Pillarstone, εκ των οποίων ο John Davison και ο Dan Haxby, έχουν ήδη γίνει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Famar, με στόχο την ισχυροποίηση της δομής διακυβέρνησης της εταιρείας. Το διοικητικό Συμβούλιο αναζητά επίσης ανώτατα στελέχη του κλάδου, που θα παρέχουν πολύτιμη επιχειρησιακή τεχνογνωσία με σκοπό η εταιρεία να ανακάμψει και να αναπτυχθεί.

Ο John Davison, Διευθύνων Σύμβουλος της Pillarstone δήλωσε: « Οι μακροχρόνιες αξίες της Famar, όπως η εστίαση στον πελάτη, η ανταγωνιστικότητα, η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών και οι έμπειρες ομάδες, σε συνδυασμό με τα κεφάλαια και την επιχειρησιακή τεχνογνωσία που παρέχει η πλατφόρμα μας, θα αναδείξουν την επόμενη φάση της ανάπτυξης της εταιρείας. Η δέσμευση της Pillarstone στο μέλλον της Famar θα υποστηρίξει την σταθεροποίηση της εταιρείας που διανύει μια περίοδο αβεβαιότητας.»

Η Pillarstone είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου συγκεκριμένων κεφαλαίων και λογαριασμών που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η KKR Credit.

Για την Pillarstone

Η Pillarstone είναι μία πλατφόρμα που δημιουργήθηκε το 2015 από την KKR Credit, με τον John Davison ως συν-επενδυτή και CEO, με σκοπό να συνεταιρισθεί με την Ευρωπαϊκές τράπεζες για την δημιουργία αξίας δια της διαχείρισης των ανοιγμάτων τους σε μη κύρια (non-core) και υπο-αποδίδοντα περιουσιακά στοιχεία των ισολογισμών τους. Η πλατφόρμα παρέχει μακροπρόθεσμα κεφάλαια και λειτουργική τεχνογνωσία για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα εν λόγω μην εξυπηρετούμενα και μη κύρια (non-core) ανοίγματα προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν αξία. Αποτελεί μοναδική προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο συνεργασιών, το οποίο ωφελεί μεγάλο εύρος ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών. Η Pillarstone είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου συγκεκριμένων κεφαλαίων και λογαριασμών που διαχειρίζεται ή συμβουλεύει η KKR Credit.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ