Ζημίες για τον όμιλο Ελλάκτωρ

Ζημίες για τον όμιλο Ελλάκτωρ
Στα 121,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές του Ομίλου Ελλάκτωρ κατά το σύνολο του 2016, έναντι ζημιών 106,1 εκατ. ευρώ το 2015.

Ο κύκλος εργασιών, αντίθετα, αυξήθηκε κατά 26,7% στα 1,942 δισ. ευρώ, χάρη στην ενίσχυση των εσόδων στους κλάδους κατασκευής και παραχωρήσεων.

Τα λειτουργικά κέρδη, παράλληλα, ανήλθαν σε 31,1 εκατ. ευρώ (28,8 εκατ. το 2015), περιλαμβάνοντας ωστόσο, και έκτακτες ζημιές, ύψους 66,7 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν:

- Πρόβλεψη για τη διευθέτηση έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ύψους 40 εκατ. ευρώ

- Απομειώσεις, ύψους 26,7 εκατ. ευρώ

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,43 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 62 εκατ. ευρώ έναντι του 2015.

Σημειώνεται ότι το ανεκτέλεστο της κατασκευής ανήλθε σε 2,6 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα, υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή, ύψους 473 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ