H τσιπούρα χαρίζει κέρδη στην Σελόντα

H τσιπούρα χαρίζει κέρδη στην Σελόντα
Σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της παρουσίασε το 2016 η Σελόντα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13% (από τα 148,7 στα 167,5 εκατ. ευρώ) παρά την υποχώρηση που κατέγραψε η τιμή πώλησης της τσιπούρας.Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 19,4 εκατ., έναντι 11,5 εκατ. το 2015. Μάλιστα, η επίδοση του 2016 θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν ενοποιείτο πλήρως η Περσεύς, πράγμα που έγινε το 2015.

Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου ήταν κερδοφόρο (1,82 εκατ. ευρώ) έναντι αντίστοιχης ζημίας 12,65 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2016 διαμορφώθηκαν στα 7,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, «οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού και λειτουργικού πλάνου του 2017 είναι:

• Η διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρίας στην παγκόσμια αγορά μέσω εφαρμογής αναθεωρημένης εμπορικής πολιτικής με έμφαση στην στρατηγική τοποθέτηση (strategic positioning) των προϊόντων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση των εμπορικών δικτύων και την ενδυνάμωση της επικοινωνιακής πολιτικής που στοχεύει στην βελτίωση της εταιρικής ταυτότητας.

• Η υλοποίηση επενδύσεων που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό, διατήρηση της άριστης ποιότητας, βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και διαφοροποίηση σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται και στις νέες ανάγκες των τελικών καταναλωτών.

• Η υλοποίηση του νέου παραγωγικού μοντέλου στις Μονάδες εκτροφής.

• Η συνεχής βελτίωση της παραγωγής με βελτίωση των παραγωγικών KPI’s με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, αύξηση των δεικτών επιβίωσης των ιχθύων και τελικά μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

• Η επιπλέον αξιοποίηση των παραγωγικών assets του Ομίλου και η συνεχής οργανωτική βελτίωση.

• Η διαρκής βελτίωση των οργανωτικών και λειτουργικών δομών με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας και την περαιτέρω μείωση του κόστους.

• Η αναδιοργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων και των συστημάτων διοίκησης.

• Η εφαρμογή των αυστηρών προδιαγραφών και διαδικασιών και πιστοποιήσεων που αποβλέπουν στη βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη.

• Η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη με έμφαση στη γενετική επιλογή των ιχθυδίων (το πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται το καλοκαίρι του 2016).

• Η ενίσχυση της αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους και την επιχείρηση.

Όλες οι ανωτέρω δράσεις αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας κατά το διαχειριστικό έτος 2017.

Οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση 2017 τελούν σε άμεση συνάρτηση με την διατήρηση του κλίματος αβεβαιότητας και αστάθειας στην εγχώρια καθώς και στις διεθνείς αγορές. Εν τούτοις, η ισχυρή εξωστρέφεια του Ομίλου σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει, προσδίδουν στη διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά τυχόν δυσκολίες που πιθανόν ανακύψουν και να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ