Οι άγνωστες business του Σάκη Ρουβά στην ενέργεια και στην… κτηνοτροφία (video)

Οι άγνωστες business του Σάκη Ρουβά στην ενέργεια και στην… κτηνοτροφία (video)
Δεν πρόκειται περί συνωνυμίας. Ο Αναστάσιος Ρουβάς του Κωνσταντίνου και της Μαρίας-Ιωάννας, καλλιτέχνης και γεννηθείς το 1972 στον δήμο Κερκυραίων Κέρκυρας είναι ο ιδρυτής της εταιρείας SK Κτηνοτροφική Ανώνυμη Εταιρεία» και μοναδικός της μέτοχος (τουλάχιστον κατά την ίδρυσή της ) καθώς αυτός κατέβαλε το ποσό των 24.000 ευρώ.

Αυτή η… κτηνοτροφική εταιρεία με εξαιρετικά πλούσιο κατάλογο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο καταστατικό της, φιγουράρει στα αρχεία του ΓΕΜΗ από τις αρχές του 2014. Αν κρίνει κανείς από τον ισολογισμό του 2015, μέχρι και πέρυσι δεν είχε αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα. Φαίνεται όμως ότι έφτασε ο χρόνος. Δημοσιεύματα στον θεσσαλικό τύπο, φέρουν τον γνωστό καλλιτέχνη έτοιμο να επενδύσει στην ενέργεια και συγκεκριμένα στην βιομάζα αλλά και να αγοράζει εκτάσεις στη Θεσσαλία με στόχο να αναπτύξει την νέα του επιχειρηματική δραστηριότητα.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=09xd0nXqGMg[/embed]

Ποια είναι όμως η SK (από το ΣάΚης;) Κτηνοτροφική ΑΕ; Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο καταστατικό της είναι:

 • Η βιολογική ή συμβατική εκτροφή αγελάδων, βοοειδών, πουλερικών, μοσχαριών, χοίρων, αιγοπροβάτων, προβάτων και παντός είδους ζώων και εν γένει εκμετάλλευση κτηνοτροφικών ζωικών προϊόντων, όπως η παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, τοποθέτηση και εμπορία παντός είδους κτηνοτροφικών προϊόντων.
 • H εν γένει εμπορία παντός είδους βιολογικών οποιουδήποτε σταδίου −ή συμβατικών κτηνοτροφικών προϊόντων και ζώντων ζώων, κρεατοπαραγωγής, παραγωγής γαλακτομικών προϊόντων, αβγών, δέρματος, φτερών κ.λπ, αναπαραγωγής ή άλλης εκμετάλλευσης, όπως παραγωγή, εκτροφή, πάχυνση, επεξεργασία, κατεργασία, μεταποίηση, διατήρηση, συντήρηση, τυποποίηση, βιομηχανοποίηση και διακίνηση για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων ως και η εμπορία παντός είδους προϊόντων πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς κτηνοτροφικής ή γεωργικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων προϊόντων και των υποπροϊόντων τους.
 • H εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω προϊόντων παραγωγής ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και η αντιπροσώπευση αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • H μελέτη, κατασκευή και εν γένει λειτουργία και εκμετάλλευση βιολογικών και συμβατικών αγροκτημάτων για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών και εκτροφή ζώων, με σκοπό την εμπορία ή μη (φάρμες).
 • Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση και παραγωγή προς πώληση κτηνοτροφικών προϊόντων.
 • Η παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση και διάθεση κτηνοτροφικών προϊόντων.
 • Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους κτηνοτροφικών προϊόντων.
 • Ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η υλοποίηση, η εκμετάλλευση, η εμπορία, η λειτουργία, η συντήρηση και η διαχείριση αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών καθώς και σταθμών παραγωγής κάθε μορφής Ενέργειας, παραχθείσας είτε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ή και μη και ΣΗΘΥΑ.
 • Η απόκτηση και η πώληση έργων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α. Π.Ε.),
 • Η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η πώληση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την εκμετάλλευση, εμπορία και χρήση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας καθώς και κάθε άλλης μορφής Ενέργειας είτε παραχθείσας από ΑΠΕ (βιομάζα, βιοαέριο κοκ) ή και μη, στην Ελλάδα.
 • H ανέγερση και η ανοικοδόμηση πάσης φύσεως Αιολικών, Φωτοβολταϊκών Σταθμών, καθώς και σταθμών παραγωγής κάθε μορφής Ενέργειας είτε παραχθείσας από Α.Π.Ε. ή και μη, ως και των αναγκαίων εξαρτημάτων και κατασκευών για τη λειτουργία αυτών επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων για ίδια λειτουργία και εκμετάλλευση ή προς πώληση ή μίσθωση ή εκμίσθωση.
 • H παροχή υπηρεσιών για μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, βελτίωση, συντήρηση και ανέγερση αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών καθώς και σταθμών παραγωγής κάθε μορφής Ενέργειας είτε παραχθείσας από Α.Π.Ε. ή και μη και γενικώς κάθε παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τους σκοπούς της εταιρείας.
 • H κατασκευή και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση εργοστασίων ηλεκτρικής, θερμικής και ψυκτικής ενέργειας.
 • Η αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας και οι επενδύσεις θερμαλιστικών κέντρων.
 • H κατασκευή και εμπορία μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας κάθε μορφής και εφαρμογή αυτών.
 • H παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης και υπαγωγής σε αναπτυξιακά προγράμματα.
 • H παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, τοποθέτηση και εμπορία κηπευτικών και εν γένει αγροτικών προϊόντων και φυτών που καλλιεργούνται εντός θερμοκηπίου.
 • H παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων.
 • Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους αγροτικών προϊόντων.
 • Η συμπαραγωγή, εγκατάσταση και εκμετάλλευση θερμοκηπιακών μονάδων, η εμπορία και παροχή υπηρεσιών, συμβουλευτικών και μη, καθώς και η εμπορία των παραχθησόμενων καρπών ως και πάσα δραστηριότητα σχετική με τα ανωτέρω.
 • H μελέτη, παρασκευή, εκμετάλλευση, παραγωγή και συσκευασία προς πώληση βιολογικών οποιουδήποτε σταδίου ή συμβατικών γεωργικών προϊόντων.
 • H μελέτη, κατασκευή και εν γένει λειτουργία και εκμετάλλευση αγροκτημάτων για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών και εκτροφή ζώων, με σκοπό την εμπορία ή μη (φάρμες).
 • H εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω προϊόντων παραγωγής ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και η αντιπροσώπευση αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθόδων στον τομέα των θερμοκηπίων, με δυνατότητα συμμετοχής σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα.
 • H κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων και εγκαταστάσεων μηχανολογικού εξοπλισμού είτε σχετικών με τους σκοπούς της εταιρείας είτε και μη.
 • H κατασκευή και εμπορία μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας κάθε μορφής και εφαρμογή αυτών.
 • H παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης και υπαγωγής σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Ποιους από αυτούς τους σκοπούς θα υλοποιήσει τελικώς η εταιρεία; Ο Σάκης Ρουβάς βρέθηκε προ ημερών στην Καρδίτσα για να εξαγγείλει την νέα του επιχειρηματική δραστηριότητα και στο σχετικό video ακούγεται να μιλάει για το «5ο του παιδί». Ποια θα είναι η δραστηριότητα; Η κατασκευή μονάδας βιομάζας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ