Τι ισχύει για την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

Τι ισχύει για την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές
Αυστηρά, οκτώ είναι οι Κυριακές ανά έτος κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία όλων των εμπορικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Αυτό διευκρινίζεται σε σχετική εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης, βάζοντας τέλος στην παρερμήνευση του άρθρου 114 του νόμου 4446/2016 ότι είναι εφικτή η λειτουργία και των μεγάλων εμπορικών, πλέον των οκτώ θεσμοθετημένων Κυριακών.

Ουσιαστικά, η διευκρίνηση, παρέχεται για τα «μεγάλα καταστήματα», καθώς τα χαρακτηριζόμενα «μικρά» μπορούν υπό προϋποθέσεις, να λειτουργούν περισσότερες Κυριακές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, με το εν λόγω άρθρο, δίνεται το δικαίωμα τους αντιπεριφερειάρχες να ορίζουν μόνο τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους και όχι τη διεύρυνση της κυριακάτικης λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Στις περιόδους αυτές, που μπορεί να είναι περισσότερες από δύο, όλα τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοικτά δύο Κυριακές. Δηλαδή όσες και σήμερα.


Τι αλλάζει το άρθρο 114
Ουσιαστικά, αυτό που αλλάζει το άρθρο 114, είναι η διάρκεια και ο προγραμματισμός των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων. Πλέον, ο συνολικός αριθμός των ημερών των ενδιάμεσων εκπτώσεων, ορίζεται στις 30 έναντι 20 που ίσχυε έως τώρα. Επίσης τις περιόδους αυτές θα τις καθορίζουν οι αντιπεριφερειάρχες και όχι η κεντρική διοίκηση. Σε περίπτωση που κάποιος αντιπεριφερειάρχης δεν εκδώσει απόφαση εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, τότε στο νομό του, οι ενδιάμεσες εκπτώσεις θα πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαϊου και το αντίστοιχο του Νοεμβρίου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ερμηνευτική εγκύκλιο, οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη των εμπορικών συλλόγων και των επαγγελματικών οργανώσεων της Περιφερειακής Ενότητας και δημοσιεύεται έως την 1η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων. Οι οριζόμενες εκπτωτικές περίοδοι διαρκούν συνολικά 30 ημέρες ετησίως και περιλαμβάνουν μόνο δύο Κυριακές κατά τις οποίες μπορούν να λειτουργήσουν όλα τα εμπορικά καταστήματα.

Αυτές οι τριάντα ημέρες μπορούν να κατανέμονται ελεύθερα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (π.χ. δύο δεκαπενθήμερα, ή τρία δεκαήμερα, ή έξι πενταήμερα κ.ο.κ). Για το 2017 οι σχετικές αποφάσεις των αντιπεριφερειαρχών, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 22 Μαρτίου.

Συνοπτικά, η προαιρετική λειτουργία όλων των καταστημάτων επιτρέπεται τις εξής οχτώ Κυριακές:

1) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των δύο τακτικών εκπτωτικών περιόδων.

2) Τις δύο Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.

3) Την Κυριακή των Βαΐων.

4) Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.

5) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, σε όσες Περιφερειακές Ενότητες δεν εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση Αντιπεριφερειάρχη. Σε όσες περιφερειακές ενότητες οι ενδιάμεσες εκπτώσεις προγραμματίζονται από τον Αντιπεριφερειάρχη, αυτές οι δύο Κυριακές θα ορίζονται ρητά στην οικεία απόφαση.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο έτος, οι Κυριακές κατά τις οποίες λειτούργησαν όλα τα εμπορικά καταστήματα, ήταν επτά, καθώς η τελευταία Κυριακή του έτους συνέπεσε με τα Χριστούγεννα.

Περισσότερες Κυριακές
Ωστόσο, όχι μόνο κατά τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους, αλλά και σε άλλα διαστήματα επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κι άλλες Κυριακές με αιτιολογημένη απόφαση του αντιπεριφερειάρχη.

Συγκεκριμένα όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παρ. 2 του νόμου 4177/2013 με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των οκτώ προαναφερθέντων, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι 250 τετραγωνικά μέτρα,

β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),

γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» («shops-in-a-shop») και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Πηγή: euro2day.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ