Στις εξαγωγές στρέφονται οι επιχειρήσεις

Στις εξαγωγές στρέφονται οι επιχειρήσεις
Στις εξαγωγές στρέφονται ολοένα και περισσότερο οι ευρωπαϊκές μικρές επιχειρήσεις με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας τους, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα της UPS που διεξήχθη στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2016.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί εξαίρεση, με την εμπιστοσύνη στις εξαγωγές να μειώνεται σημαντικά την περίοδο μετά το δημοψήφισμα του Ιουνίου σχετικά με τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το επακόλουθο “Brexit”.

Η ευρωπαϊκή έρευνα για τις εξαγωγές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) περιλαμβάνει στοιχεία από 12.815 ιδιοκτήτες και υπεύθυνους SMEs από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα δείχνει ότι περισσότεροι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων εξάγουν και σημειώνουν άνω του μετρίου αύξηση εσόδων. Σύμφωνα με την έρευνα, οι SMEs που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα αναπτύσσονται πιο γρήγορα από άλλες εταιρείες. Ένας παράγοντας που επηρεάζει ξεκάθαρα τα αποτελέσματα της έρευνας του 2016 είναι η ψήφος για αποχώρηση από την ΕΕ στο δημοψήφισμα του Ιουνίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι απαντήσεις συλλέχθηκαν πριν και μετά τη ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σημαντική πτώση στην εμπιστοσύνη των εγχώριων SMEs για τις εξαγωγές στο τρίτο εξάμηνο του έτους. Πριν τη ψηφοφορία, το 36% των SMEs του Ηνωμένου Βασιλείου προέβλεπαν μια αύξηση στις εξαγωγές, όμως το ποσοστό έπεσε στο 20% μετά το δημοψήφισμα. Αντίθετα, σε όλες τις άλλες αγορές στις οποίες διεξήχθη η έρευνα οι προσδοκίες κινήθηκαν διαφορετικά. Οι εταιρείες που περίμεναν μια αύξηση στις εξαγωγές αυξήθηκαν από το 26% στο 33% στο τρίτο τρίμηνο.

Η αύξηση των εξαγωγών σε όλες τις αγορές έχει επηρεάσει τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στην κατάταξη. Στην προηγούμενη έρευνα κατείχε τη δεύτερη θέση, μετά τη Γερμανία, στις πιο εξαγωγικά προσανατολισμένες αγορές, ενώ φέτος βρίσκεται στην έκτη θέση. Το ποσοστό των SMEs που εξάγουν έχει αυξηθεί συνολικά και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό σε αρκετές περιπτώσεις. Οι SMEs αυτές καταγράφουν θετικές προβλέψεις με την πλειοψηφία των εταιρειών σε όλες τις αγορές να προβλέπουν ότι οι εξαγωγές είτε θα παραμείνουν σταθερές, είτε θα αυξηθούν.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν:

- Το ποσοστό των SMEs που εξάγουν, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει αυξηθεί. Οι SMEs που είναι περισσότερο πιθανό να εξάγουν βρίσκονται στη Γερμανία.

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει η σημαντικότερη αγορά για τις εξαγορές των ευρωπαϊκών SMEs, με τις ΗΠΑ να βρίσκονται στη δεύτερη θέση. Το ποσοστό των εταιρειών που εξάγουν αλλού μεγαλώνει σε όλες τις αγορές εκτός της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για πρώτη φορά στην ετήσια έρευνα της UPS, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δεν εξάγουν ρωτήθηκαν για τη θέση τους ως προς την εξαγωγική δραστηριότητα και τις επιχειρηματικές τους προτεραιότητες στο άμεσο μέλλον. Τα αποτελέσματα αυτά συνδυάστηκαν για να δημιουργηθεί μια κλίμακα με τίτλο «Δείκτης εξαγωγικής ετοιμότητας». Αποτελεί ένα δείγμα για την ετοιμότητα των Ευρωπαϊκών SMEs να κάνουν τη μετάβαση προς την εξαγωγική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το δείκτη, τα τρία βασικότερα ζητήματα στα οποία πρέπει να δουλέψουν οι εταιρείες για να ξεκινήσουν τις εξαγωγές είναι η εκμετάλλευση του διαδικτυακού εμπορίου, οι τρόποι ανάπτυξης σε μη γνώριμες αγορές και η απόκτηση πληροφοριών για την εκάστοτε αγορά. Οι SMEs στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία αναδεικνύονται ως οι πιο έτοιμες για εξαγωγές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ