Διεθνείς διακρίσεις για τον όμιλο «Μυτιληναίος»

Διεθνείς διακρίσεις για τον όμιλο «Μυτιληναίος»
Με συνολική επίδοση 78,1/100, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ βρέθηκε στην 1η θέση, μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και στη 2η σε διεθνές επίπεδο στην έρευνα Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών κριτηρίων καθώς και κριτηρίων Διακυβέρνησης (ESG) του οργανισμού Bloomberg (επίσημα στοιχεία της πλατφόρμας Bloomberg - 02/12/2016).

Ο Όμιλος δημοσίευσε τις επιδόσεις του αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, στην πλατφόρμα των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων διεθνών Ομίλων και επιχειρήσεων του οργανισμού, διατηρώντας την για 5η συνεχή χρονιά την πρώτη θέση στην ελληνική κατάταξη.

Ο Οργανισμός Bloomberg αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες παροχής χρηματοπιστωτικών δεδομένων παγκοσμίως και χρησιμοποιείται ως πηγή οικονομικών ειδήσεων και πληροφοριών βιώσιμης ανάπτυξης από τις τράπεζες, τα επενδυτικά ιδρύματα, τους κρατικούς οργανισμούς, τις εταιρείες και τις οργανώσεις σε περισσότερες από 150 χώρες.

Στο δεύτερο καλύτερο επίπεδο, «LEVEL B», κατατάχθηκε ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στην ενότητα διαχείρισης υδάτινων πόρων της παγκόσμιας πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης CDP. Η παραπάνω πρωτοβουλία, στην οποία συμμετείχε για πρώτη φορά εθελοντικά ο Όμιλος, καταγράφει την επίδραση της δραστηριότητας του στο νερό και αποδεικνύει τόσο την ύπαρξη συγκεκριμένης πολιτικής και στόχων όσο και την εφαρμογή συγκεκριμένων ενεργειών στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης και χρήσης του νερού.

Η πρωτοβουλία CDP στοχεύει στην αλλαγή της νοοτροπίας και την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων προκειμένου να αποτραπεί η επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος και να προστατευθούν οι φυσικοί πόροι από τις επιπτώσεις της δραστηριότητας τους.
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ήταν η μόνη εταιρία από την Ελλάδα και μία από τις 1.252 εταιρίες από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία CDP (στην κατηγορία Νερό) το 2016.

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στα αποτελέσματα της συμμετοχής του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact) που αφορά στην ανάληψη δράσεων αυτό-βελτίωσης στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών πρακτικών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Το ποσοστό κάλυψης της εφαρμογής αυτών των δράσεων το 2016 ήταν σημαντικό αφού έφτασε στο 65,2% τιμή αυξημένη κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες από το 2013 (χρονιά που ο Όμιλος αναβάθμισε τη συμμετοχή του στο προηγμένο επίπεδο - Advanced Level).

Το Οικουμενικό Σύμφωνο (UN Global Compact) αποτελεί τη μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας – με ένα δίκτυο χιλιάδων εταιρειών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων από περισσότερες από 150 χώρες – έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών.

Το 2017, σηματοδοτεί την επίσημη συμμετοχή του Ομίλου στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Pact 4 Youth, για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων που σχετίζονται με την αυξανόμενη ανεργία των νέων και στη γενικότερη ευθυγράμμιση των στρατηγικών κατευθύνσεων βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί, με τους νέους Αναπτυξιακούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ