Στα 112,2 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα της ΔΕΗ

Στα 112,2 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα της ΔΕΗ
Σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα για το 9μηνο του 2016 ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ. Συγκεκριμένα σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα ανέρχονται σε 112,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016 έναντι 63,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015, ενώ τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε 69,5 εκατ. έναντι 5,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Με δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Εμμ. Παναγιωτάκης απέδωσε τη βελτίωση των αποτελεσμάτων κατά κύριο λόγο στη σοβαρή μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις των πελατών Μέσης και Χαμηλής Τάσης, ύψους 251,2 εκ. ευρώ.

«Είναι εμφανές ότι οι δράσεις της Εταιρείας για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και επισφαλειών αποδίδουν καρπούς. Στο σύστημα διακανονισμών των 36 δόσεων έχουν ήδη ενταχθεί 580.000 πελάτες, με συνολικό ύψος διακανονισμένων οφειλών έναντι της ΔΕΗ Euro 1,15 δισ. περίπου, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους πλέον των 600.000 πελατών με συνολικό ύψος οφειλών περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, παραμένει ακόμη χαμηλός ο ρυθμός εισπραξιμότητας των τρεχόντων λογαριασμών ενώ σημειώνει έξαρση και το φαινόμενο των παράνομων συνδέσεων προμήθειας ρεύματος (ρευματοκλοπές), πράγματα τα οποία προκαλούν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας», τόνισε ο κ. Παναγιωτάκης.

Στις άμεσες προτεραιότητες της εταιρείας ο κ. Παναγιωτάκης περιέλαβε την εντατικοποίηση των δράσεων για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας με νέα προϊόντα και με συνεργασία με μεγάλους εξειδικευμένους Οίκους, τον περιορισμό των ρευματοκλοπών μέσω και της θέσπισης από τη ΡΑΕ του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου, την ανάκτηση των οφειλομένων ποσών λόγω Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας σε πρώτη φάση των ετών 2013 και του 2014 και την κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου για το κατάλληλο Επιχειρηματικό Μοντέλο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

«Γενικότερα η Διοίκηση της ΔΕΗ θα εντείνει τις προσπάθειες σε συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο και τους αρμόδιους κοινοτικούς και εγχώριους φορείς για να επανεξεταστούν ορισμένες ρυθμίσεις που αφορούν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας για το ομαλό άνοιγμα της αγοράς με την υπέρβαση του αδιεξόδου ρευστότητας στην αγορά που πλήττει ιδιαίτερα τη ΔΕΗ και τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών και της οικονομίας» , τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΗ.

Αναφερόμενος δε στη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ σ λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είπε ότι αυτή κινείται σε ρυθμούς ελεγχόμενους, παρά το μεγάλο περιθώριο κέρδους των προμηθευτών εξ αιτίας της χαμηλής χονδρεμπορικής τιμής “οι οποίοι ωστόσο αποφεύγουν να αναλάβουν το αναγκαίο ρίσκο και να προβούν στις αναγκαίες επενδύσεις που θα συντελούσαν στο ταχύτερο άνοιγμα της αγοράς. Η αξιοπιστία, το κοινωνικό πρόσωπο και οι ποικίλες δράσεις της ΔΕΗ, σε συνδυασμό με την επιβάρυνση όλων των προμηθευτών από τις πρόσφατες ρυθμίσεις για την κάλυψη του ΕΛΑΠΕ, αποτελούν προς το παρόν ισχυρό αντίβαρο στις δημοπρασίες παραγωγής της ΔΕΗ σε τιμές πολύ κατώτερες της οριακής “, κατέληξε ο κ. Παναγιωτάκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, το μέσο μερίδιο λιανικής αγοράς της ΔΕΗ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα διαμορφώθηκε σε 88,7% τον Νοέμβριο του 2016 από 94% τον Νοέμβριο του 2015 ενώ, το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ το Νοέμβριο 2016, ανά τάση, ήταν περίπου 100% στην Υψηλή Τάση, 71,8% στη Μέση Τάση και 93,1% στη Χαμηλή Τάση, που επιβεβαιώνει το cherry-picking (επιλεκτική πολιτική) από πλευράς τρίτων προμηθευτών.

Στο εννεάμηνο του 2016 η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 1,4 % ενώ οι πωλήσεις της ΔΕΗ μειώθηκαν κατά 6,8% ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης και της μείωσης του της ΔΕΗ. Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 53% της συνολικής ζήτησης το εννεάμηνο του 2016 (49,5% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2015 ήταν 63,1% (60,7% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το εννεάμηνο του 2016 κατά 411,2 εκατ. ευρώ ή 9,2% και διαμορφώθηκε σε 4.040,8 εκατ. ευρώ έναντι 4.452 εκατ. το εννεάμηνο του 2015. Τέλος, το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε 4.583,4 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 394,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ