Τα επεκτατικά σχέδια της Chipita

Τα επεκτατικά σχέδια της Chipita
Yψηλή κερδοφορία και τζίρο παρουσίασε το 2015 η Chipita, η εταιρεία που έμαθε την Ευρώπη να τρώει κρουασάν.

Αυξημένες πωλήσεις αποκόμισε ο Όμιλος από τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ σημαντικά οφέλη αναμένει από την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της σε άλλες περιοχές και ειδικότερα στην Ασία, καθώς τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους δημιούργησε κοινοπρακτικό σχήμα με σκοπό την παραγωγή προϊόντων της στη Μαλαισία.

Η επιχείρηση, που διαθέτει 11 δικά της εργοστάσια με 38 γραμμές παραγωγής στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ινδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία και την Τουρκία, καθώς και έξι εργοστάσια με 28 γραμμές παραγωγής στο πλαίσιο κοινοπρακτικών σχημάτων στην Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της. Σε σύγκριση με το 2014, στη διάρκεια του 2015 οι τραπεζικές υποχρεώσεις της μειώθηκαν. Ωστόσο, στα τέλη του 2015 είχαν καταστεί στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και αντιστοιχούσαν στο 61,5% των ετήσιων εσόδων της.

AdTech Ad
Ο όμιλος εταιρειών Chipita παράγει και διακινεί γλυκά και αλμυρά σνακς σε 66 χώρες με τα διεθνή εμπορικά σήματα «7Days, «Fineti» και «Chipicao» και πληθώρα τοπικών εμπορικών σημάτων. Συμμετέχει άμεσα και έμμεσα σε δεκάδες εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες εταιρείες στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Αμερική.

Ολοκληρώνοντας την οικονομική χρήση του έτους 2015, η Chipita σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, κατέγραψε έσοδα ύψους 388,9 εκατ. ευρώ, έναντι 357,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 8,7% (+31,2 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή προήλθε κατά βάση από τη διεύρυνση των πωλήσεων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά 27%, καθώς αυτές σημείωσαν αύξηση 48% στη Ρουμανία, 12% στην Πολωνία, 13% στη Βουλγαρία και από 20% ως και 28% στις χώρες Τσεχία, Σλοβακία και Ουγγαρία. Επίσης, οι πωλήσεις του στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 26%. Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις του και στις περισσότερες από τις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκαν με ρυθμό 2,6%, έπειτα από μια τριετία σημαντικής πτώσης τους.

Όσον αφορά τα κέρδη, ανήλθαν στα 56,2 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 13,5 εκατ. ευρώ το 2014.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, για τη χρήση 2016 η Chipita αναμένει υψηλότερες επιδόσεις. Θεωρεί ότι το 2015 ήταν μια ιδιαιτέρως επιτυχημένη χρονιά, καθώς επιτεύχθηκαν, εκτός των άλλων, σημαντική μείωση του δανεισμού και ενίσχυση της ρευστότητάς της. Εστιάζει στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στις αγορές της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, όπου κατεγράφησαν καθαρά κέρδη 23 εκατ. ευρώ το 2015, διερευνώντας συγχρόνως νέες ευκαιρίες αποδοτικής γεωγραφικής επέκτασης.

Τον Μάρτιο του 2016 υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία Munchy Food Industries για τη σύσταση κοινοπρακτικού σχήματος παραγωγής κρουασάν στη Μαλαισία. Στην Ινδία έχει προχωρήσει, όπως δηλώνει, στις απαραίτητες διοικητικές και εμπορικές ενέργειες που θα της επιτρέψουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της στη χώρα, αναδιοργανώνοντας παράλληλα το δίκτυο διανομής των προϊόντων της και αποκτώντας το σύνολο των μετοχών της Chipita India. Η ανάπτυξή της στην αγορά της Τουρκίας, όπου οι πωλήσεις το 2015 ανήλθαν σε 7,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το 2014, συνεχίζεται, αν και η επίτευξη κερδοφορίας της θυγατρικής Chipita Gida καθυστερεί ακόμη. Επίσης, ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί κατά το 2016 στη διεύρυνση των πωλήσεων στη Βρετανία.

Τέλος επί ελληνικού εδάφους αναμένονται πρόσθετα οφέλη από την κυκλοφορία των νέων προϊόντων «Pizzeti» και «Chipicao».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ