Άδεια για καζίνο στο Ελληνικό- Μεταφορά του Μον Παρνές

Άδεια για καζίνο στο Ελληνικό-  Μεταφορά του Μον Παρνές
Τη δυνατότητα χορήγησης άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό, προβλέπει εκτός των άλλων το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, χορηγείται μία άδεια λειτουργίας καζίνο εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Κέντρου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού μετά από προκήρυξη του υπουργού Οικονομικών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα μετεγκατάστασης του καζίνου της Πάρνηθας (Μον Παρνές) εκτός των ορίων του Δήμου Αθηναίων μετά την πάροδο 18 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου.

Πιο αναλυτικά στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις) ρυθμίζονται (άρθρα 110-111) θέματα που αφορούν στη λειτουργία των καζίνο, με κυριότερα την αδειοδότηση του καζίνο στο Ελληνικό και τη μεταφοράς του Καζίνο Μον Παρνές από την Πάρνηθα.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, χορηγείται μια άδεια καζίνο εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Για τη χορήγηση της άδειας θα διεξαχθεί διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός, με προκήρυξη του υπουργείου. Με όμοια απόφαση, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού, όπως η σύσταση και η συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης, το χρονοδιάγραμμα, η κατακύρωση κλπ.

Επίσης, στο σχέδιο νόμου αναφέρεται πως κατ εξαίρεση επιτρέπεται η μεταφορά της επιχείρησης καζίνο του Μον Παρνές από την Πάρνηθα, σε θέση εκτός των ορίων του Δήμου Αθηναίων μετά την παρέλευση 18 μηνών από την δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου.

Σημειώνεται πως η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας είχε αιτηθεί εκ νέου να μεταφερθεί το καζίνο από την Πάρνηθα σε άλλη τοποθεσία.

Όπως αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο, η μετεγκατάσταση της επιχείρησης του Καζίνο Πάρνηθας, η ακριβής θέση της νέας επένδυσης, οι κτιριακές εγκαταστάσεις ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Με την πρόταση μετεγκατάστασης, σημειώνεται, συνυποβάλλονται μεταξύ άλλων:

α) Πλήρες Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη λειτουργία του Καζίνο σε νέα θέση, σε βάθος πενταετίας,

β) οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησης της επένδυσης μετεγκατάστασης,

γ) αναλυτική επιμέτρησης του κόστους μετεγκατάστασης,

δ) αναλυτική εκτίμηση του άμεσου δημοσιονομικού οφέλους που προκύπτει από τη μετεγκατάσταση και του οφέλους για την εθνική οικονομία,

ε) μελέτη εκτίμησης του Κατώτατου ορίου των νέων θέσεων εργασίας που αναμένεται να προστεθούν στις υφιστάμενες,

στ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και έναρξης λειτουργίας της επένδυσης στη νέα θέση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ