Πρόστιμο 450 χιλιάδες στην Apple

Πρόστιμο 450 χιλιάδες στην Apple
Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος της Καλιφόρνιας (CEPA), δήλωσε ότι η Apple δέχτηκε να πληρώσει 450.000 δολάρια πρόστιμο, σε μια υπόθεση στην οποία ήταν κατηγορούμενη για κακή διαχείριση επικίνδυνων ηλεκτρονικών αποβλήτων. Επιπλέον, σύμφωνα με το Τμήμα Ελέγχων Τοξικών Ουσιών της CEPA, η Apple συμφώνησε στην αύξηση των επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις εναπόθεσης αποβλήτων που της ανήκουν, στο Cupertino και Sunnyvale.

Οι υπεύθυνες αρχές των ΗΠΑ, υποστηρίζουν ότι η Apple λειτούργησε στο Cupertino μια εγκατάσταση διάλυσης ηλεκτρονικών συσκευών, το 2011 και 2012, η οποία παρήγαγε 500 τόνους αποβλήτων, πριν αυτή κλείσει τον Ιανουάριο του 2013. Η εγκατάσταση αυτή μεταφέρθηκε στο Sunnyvale, με την Apple να επεξεργάζεται 350 τόνους αποβλήτων, πριν ενημερώσει το κράτος για την ύπαρξή της.

Στο εργοστάσιο του Sunnyvale, η Apple συγκέντρωσε επικίνδυνη μεταλλική σκόνη, την οποία εναπόθεσε σε χώρους οι οποίοι δεν ήταν κατάλληλα διαμορφωμένοι, ούτε είχαν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας. Όταν τέτοια λεπτά σωματίδια απελευθερωθούν στον αέρα, αυτά γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για την άγρια ζωή και του ανθρώπους.

Επιπλέον, οι ρυθμιστικές αρχές αναφέρουν ότι η Apple παρέλειψε να χρησιμοποιήσει ετικέτες που δήλωναν την επικίνδυνη φύση των αποβλήτων, στα μεταλλικά βαρέλια που χρησιμοποίησε. Αν δεν έφτανε αυτό, η ίδια δεν παρακολούθησε τις εξαγωγές των επικίνδυνων αποβλήτων και δεν ανέφερε τίποτε στις αρμόδιες αρχές.

Μια εκπρόσωπος της Apple ανέφερε επί του θέματος, «Αυτή η υπόθεση αφορά μια παράλειψη για κατάθεση εγγράφων, ώστε να κλείσει μια από τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο πλαίσιο της επέκτασής μας σε μεγαλύτερο χώρο. Έχουμε συνεργαστεί στενά (αναφερόμενη στην CEPA) για να διασφαλιστεί ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε τις κατάλληλες άδειες για την τρέχουσα τοποθεσία. Όπως κάνουμε με όλες τις εγκαταστάσεις μας, ακολουθούμε μια αυστηρή σειρά προτύπων υγείας και ασφάλειας, τα οποία ξεπερνάνε κατά πολύ τις νομικές απαιτήσεις».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ