Διακόπτει μία από τις συνεργασίες η Ferrero

Διακόπτει μία από τις συνεργασίες η Ferrero
Μετά τους ισχυρισμούς της βρετανικής εφημερίδας The Sun, η Ferrero ξεκίνησε αμέσως μια ενδελεχή έρευνα. Η έρευνα αυτή συνεχίζεται αν και, μέχρι σήμερα, δεν έχει βρεθεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο περί φαινομένων παιδικής εργασίας. Παρ' όλα αυτά, αναδείχθηκαν στοιχεία ασυνέπειας σε πρακτικές και συμβάσεις της Ferrero.

Ως εκ τούτου, η Ferrero διέταξε τον τερματισμό, με άμεση ισχύ, κάθε είδους σχέσης με τη συνεργαζόμενη εταιρεία Prolegis, στη Ρουμανία. Προκειμένου να μη θιγούν νόμιμοι εργαζόμενοι που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα, η Ferrero διαβεβαιώνει ότι αυτοί δεν θα πληγούν άδικα.

Οπως αναφέρει η εταιρία, οι ισχυρισμοί της εφημερίδας The Sun έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις αυστηρές ποιοτικές, κοινωνικές και ηθικές προδιαγραφές με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι συνεργάτες με τους οποίους έχει συμβόλαιο ο Όμιλος Ferrero.

Η άμεση ή έμμεση εμπλοκή παιδιών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής απαγορεύεται ρητά για όλους τους προμηθευτές. Κάθε προμηθευτής πρέπει να εφαρμόζει τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να εξακριβώνει την ηλικία του προσωπικού του και να διαθέτει τα σχετικά έγγραφα στα αρχεία του. Τα παραπάνω ελέγχονται από τη SGS, η οποία είναι αναγνωρισμένη διεθνώς ως εταιρεία-ηγέτης σε σχέση με την επιθεώρηση, τον έλεγχο, τις δοκιμές και την πιστοποίηση. Στον τελευταίο έλεγχο, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2016, διαπιστώθηκε ότι ο Κώδικας της Ferrero εφαρμοζόταν αυστηρά.

Οι συνθήκες υγιεινής που περιγράφονται στο άρθρο της The Sun δεν ανταποκρίνονται κατά κανένα τρόπο στους αυστηρούς κανονισμούς και στα πρότυπα της Ferrero. Όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται στους πλέον αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας και ποιότητας πριν διατεθούν στην αγορά. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν τακτικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους ως προς τα πρότυπα υγιεινής. Το «γέμισμα» των αβγών Kinder με έκπληξη γίνεται κάτω από κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, από προσωπικό των εργοστασίων. Η παραγωγή του «αβγού» (τόσο η σοκολάτα όσο και η εσωτερική κίτρινη κάψουλα) ελέγχονται προσεκτικότατα, ανά 2 ώρες, ως προς πιθανές μικροβιολογικές μολύνσεις. Τους ελέγχους αυτούς τους πραγματοποιούν τα δικά μας εργαστήρια, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ