Η νέα μονάδα παραγωγής βιοαερίου και η επένδυση του 1,2 εκατ.

Η νέα μονάδα παραγωγής βιοαερίου και η επένδυση του 1,2 εκατ.
Εντός του α’ τριμήνου 2017 εκτιμάται από τη διοίκηση της εισηγμένης «Επίλεκτος Κλωστουφαντουργία» ότι θα λειτουργήσει η μονάδα βιοαερίου ισχύος 5,25 MW στα Φάρσαλα.

Πρόκειται για μία επένδυση που προσέγγισε τα 1,2 εκατ. ευρώ και αφορά τη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Ευρώπη, η οποία θα διαχειρίζεται φυτικά και ζωικά απόβλητα από περίπου εκατό κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες της περιοχής και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από βιοαέριο.

Ταυτόχρονα η εταιρία στην ετήσια έκθεσή της για τα αποτελέσματα της χρήσης 1/7/2015-30/6/2016, αναφέρει ότι «βασικός στόχος της παραµένει η άµεση αντιστροφή των αρνητικών αποτελεσµάτων που εµφανίζει κατά τα τελευταία έτη. Η εταιρεία συνεχίζει να έχει εξαγωγικό προσανατολισµό (άνω του 70%), εξασφαλίζοντας πελάτες φερέγγυους σε πάνω από 30 χώρες ανά τον κόσµο».

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η πορεία της κλωστοϋφαντουργικής δραστηριότητας της εισηγμένης θα εξαρτηθεί και από την κρατική αντιμετώπιση των δυσεπίλυτων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως το πανύψηλο ενεργειακό κόστος, η ελλιπής χρηματοδότηση, το μεγάλο μη μισθολογικό κόστος και γενικότερα η απουσία μέτρων που να στηρίζουν την παραγωγή.

Στη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης 2015-2016 ο κύκλος εργασιών υπέστη μείωση κατά 12,7% και διαμορφώθηκε στα 37,729 εκατ.ευρώ έναντι κύκλου εργασιών ύψους 43,232 εκατ. ευρώ τη χρήση 1/7/2014-30/6/2015. Οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους στις 30 Ιουνίου 2016 διαμορφώθηκαν στα 4,996 εκατ. ευρώ έναντι επίσης ζημιών ύψους 2,809 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2015. Ο όμιλος απασχολούσε 333 άτομα μέχρι και στις 30 Ιουνίου 2016.

πηγή:businessnews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ