Στη Μύλοι Λούλη το 100% της Grinco Holdings

Στη Μύλοι Λούλη το 100% της Grinco Holdings
Η εταιρεία Μύλοι Λούλη Α.Ε. γνωστοποιεί την απόκτηση του 60% της εταιρείαςGrinco Holdings Limited, έναντι τιμήματος των 960€ από την 100% θυγατρική της LAFCO LEADER ASIAN FOOD COMPANY Ltd.

Δηλαδή η Μύλοι Λούλη Α.Ε. συμμετέχει άμεσα με 100% στην εταιρεία GRINCO HOLDINGS LIMITED.

Μύλοι Λούλη Α.Ε.

Η αλευροβιομηχανία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με δύο μονάδες παραγωγής στη Σούρπη και στο Κερατσίνι.

Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με τον διακριτικό τίτλο "ΛΟΥΛΗ", και απασχολεί 250 εργαζόμενους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ