Νέα επένδυση από τα Πλαστικά Κρήτης

Νέα επένδυση από τα Πλαστικά Κρήτης
Τα Πλαστικά Κρήτης σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε νέα επένδυση, προκειμένουν να ενισχύσουν την παραγωγική της δυναμικότητα.

Σε φάση σχεδιασμού νέας επένδυσης βρίσκεται η διοίκηση των Πλαστικών Κρήτης στο εργοστάσιο του Ηρακλείου Κρήτης, για την αύξηση της δυναμικότητας της επιχείρησης.

Η νέα επένδυση θα είναι παρεμφερής με την επένδυση των 12 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε φέτος και αφορά την παραγωγή αγροτικών φύλλων επτά στρώσεων.

Η νέα επένδυση αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στα μέσα του 2018. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 4 νέων γραμμών παραγωγής masterbatch (3 από τις οποίες είναι μεγάλης δυναμικότητας) στα εργοστάσια του Ηρακλείου, της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της Ρωσίας, και έχουν παραγγελθεί επιπλέον δύο νέες γραμμές παραγωγής για τα εργοστάσια σε Ρωσία και Ρουμανία που θα τεθούν σε παραγωγική λειτουργία στις αρχές του 2017.

Παρά τις αρνητικές συγκυρίες (capital controls και ύφεση στην Ελλάδα, οικονομικές εξελίξεις στην Κίνα, πολιτική αστάθεια στην Τουρκία, διολίσθηση τουρκικής λίρας και ρουβλίου), η διοίκηση των Πλαστικών Κρήτης παραμένει αισιόδοξη ότι το τελικό αποτέλεσμα του 2016 θα είναι καλύτερο σε σχέση με του 2015.

Ο όμιλος είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο, αφού σημαντικό μέρος των ενοποιημένων πωλήσεων είναι σε δολάρια (ΗΠΑ), λέι (Ρουμανία), ζλότι (Πολωνία), λίρα (Τουρκία) και ρούβλι Ρωσίας, των οποίων οι ισοτιμίες με το ευρώ μεταβάλλονται. Οταν αυτό κρίνεται συμφέρον, η εταιρεία προβαίνει σε χρήση αντισταθμιστικών μέσων όπως η σύναψη δανείων στο αντίστοιχο νόμισμα ή η προαγορά / προπώληση συναλλάγματος. Η θετική πορεία του ομίλου συνεχίστηκε το α΄ εξάμηνο του 2016 με αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών από 124 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2015 σε 134 εκατ. ευρώ (+8,58%) και των ενοποιημένων κερδών προ φόρων από 14,6 εκατ. ευρώ σε 19,7 εκατ. (+34,82%), κυρίως ως συνέπεια της αύξησης των πωλήσεων και της μείωσης των τιμών των πρώτων υλών κατά το α΄ εξάμηνο του έτους, που ενίσχυσε το μεικτό κέρδος. Οσον αφορά την πορεία των θυγατρικών εταιρειών, καλά αποτελέσματα είχαν οι θυγατρικές στη Ρουμανία, στην Τουρκία, στην Κίνα και στη Ρωσία.

Η Γαλλία είχε μια σταθερότητα, ενώ η Πολωνία παρουσίασε μια μικρή πτώση. Τέλος, η εισηγμένη προέβη τον περασμένο Αύγουστο σε αγορά ακινήτου εκτάσεως 8.230 τ.μ. εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου και κοντά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της λειτουργίας της.

πηγή: Καθημερινή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ