Ιδού πόσες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο το 2016

Ιδού πόσες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο το 2016
«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακάμπτουν στην Ευρώπη» διαπιστώνει το δεύτερο βαρόμετρο του 2016, που παρουσίασε η UEAPME (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων), στο οποίο σημειώνεται ότι οι δείκτες παρουσιάζουν βελτίωση, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και οι προσδοκίες για το τρέχον εξάμηνο διαμορφώνουν, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης το 2008, μια πραγματικά θετική εικόνα.

«Το εντελώς αντίθετο συμβαίνει στην Ελλάδα» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς. «Κάθε μέρα κλείνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, το εννεάμηνο του 2016 έκλεισαν 24.330 επιχειρήσεις, ενώ ιδρύθηκαν 21.657, διαμορφώνοντας έτσι ένα αρνητικό “ισοζύγιο”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η υπερφορολόγηση, η δραματική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και η γραφειοκρατία, αυξάνουν τις τάσεις αποεπένδυσης και την άτυπη επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, όλοι οι δείκτες που έχουν σχέση με το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος εξακολουθούν να παίρνουν την ανηφόρα, δημιουργώντας μια ασφυκτική ατμόσφαιρα στην αγορά, ιδιαίτερα για τις μικρές, πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εμπόρους και τους αυτοαπασχολούμενους».

Τα συνεργατικά σχήματα μπορούν να δώσουν τη λύση

«Η σχέση επιχειρηματικής συνεργασίας και καινοτομίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αποκτά σήμερα μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί η συνεργασία προσφέρει τη δυνατότητα στις μικρές επιχειρήσεις να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας που έχει μια μικρή επιχείρηση, με τις διευρυμένες δυνατότητες, τους πόρους και τα οφέλη που προκύπτουν μέσα από τα συνεργατικά σχήματα». Αυτή είναι η βασική θέση της ΓΣΕΒΕΕ, όπως εκφράστηκε σήμερα στο συνέδριο, με θέμα «Κίνητρα για Παγκόσμια και Τοπική Ανάπτυξη», το οποίο πραγματοποιήθηκε και με την υποστήριξη της ΓΣΕΒΕΕ.

Μιλώντας στο συνέδριο, ο αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Ασμάτογλου, επεσήμανε ότι «τα βασικά και άμεσα οφέλη από τη δικτύωση ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία σήμερα περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση δυνάμεων, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, και την οργανωμένη χάραξη και υλοποίηση στρατηγικών, για την αντιμετώπιση των κρίσιμων παράλληλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα. Παράλληλα όμως, τα οφέλη από τη δικτύωση ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις, συνδέονται και με την ανάγκη διαμόρφωσης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής αναπτυξιακής προσέγγισης για την ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία είναι σε ένα μεγάλο βαθμό αποκεντρωμένη, βασίζεται δηλαδή σε ένα πρότυπο μικρομεσαίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό απόθεμα και δείχνει το δρόμο για την παραγωγική αναγέννηση της οικονομίας και κοινωνίας.

Η μόχλευση και κινητοποίηση του παραγωγικού και ανθρώπινου δυναμικού στη βάση της καινοτομίας και των βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικότερους πυλώνες μετασχηματισμού και ανάταξης της χώρας. Οι συνεργασίες των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και η ευρύτερη συνεργασία ανάμεσα σε κράτος, κοινωνικούς εταίρους, πανεπιστήμια, κοινωνικούς φορείς, μπορούν να διαμορφώσουν ένα νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, που να βασίζεται σε ποιοτικά και διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες».

Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Ασμάτογλου, η ευρύτερη προώθηση και υιοθέτηση συνεργατικών σχημάτων προϋποθέτει φυσικά μια στρατηγική σύμπραξη και έναν συλλογικό σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ του κράτους, των κοινωνικών εταίρων, των σχετικών υποστηρικτικών θεσμών και των μικρών επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο την ανάδυση ενός νέου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη χώρα, μέσα από τη δημιουργία νέων εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ