Συμφωνία συνεργασίας της ΕΒΖ με την ED&F MAN

Συμφωνία συνεργασίας της ΕΒΖ με την ED&F MAN
Ο Όμιλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί προς το Χ.Α. και το κοινό ότι υπογράφηκε στις 05.10.2016 Memorandum of Understanding (Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας) με έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους ζάχαρης και υποπροϊόντων του κόσμου, την ED&F MAN.

Ο Όμιλος της ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00% μεταξύ των άλλων στόχων, ενισχύει τις δράσεις ανάκτησης της εγχώριας αγοράς ζάχαρης καθώς και την επαναπροσέγγιση των αγορών της ευρύτερης περιοχής της Ν.Α Ευρώπης. Με τη συνεργασία της ως άνω εταιρίας και του Ομίλου της Ε.Β.Ζ επιδιώκεται μία σταθερή και στρατηγική συνεργασία προς όφελος και των δύο εταιριών.

Η συνεργασία θα αφορά τη διερεύνηση εισαγωγής ζάχαρης που παράγεται στην ΕΕ αλλά και σε τρίτες χώρες, την προσφορά από την πλευρά της ED&F ΜΑΝ υπηρεσιών εφοδιασμού και άλλων προϊόντων αλλά και παγκόσμιων υπηρεσιών μεταφοράς ζάχαρης, συνεργασία αναφορικά με οργανικά προϊόντα αλλά και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με την παγκόσμια αγορά, ενώ το μεταξύ τους αντικείμενο μπορεί και να διευρυνθεί.

Μεταξύ άλλων η ED&F ΜΑΝ και η ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00% συμφωνούν ότι θα απευθύνονται πρωτίστως η μία στην άλλη όσον αφορά την ελληνική αγορά ζάχαρης, και γενικώς θα προσπαθούν για την καλύτερη δυνατή συνεργασία που θα αποσκοπεί σε όφελος και των δύο εταιρών. Η συνεργασία της ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00% ΑΕ με την ED&F MAN αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00%.

Η ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00%, βρισκόμενη σε περίοδο καμπάνιας συλλογής τεύτλων και παραγωγής ελληνικής ζάχαρης, έχει επιτύχει την ομαλή διεξαγωγή της παραγωγικής διαδικασίας στο εργοστάσιο του Πλατέως (ενώ ετοιμάζει την έναρξη στην Ορεστιάδα την επόμενη εβδομάδα), διαδικασία η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στον Έλληνα καταναλωτή να βρει σε όλες τις αλυσίδες Σ/Μ ελληνική ποιοτική ζάχαρη.

Η εταιρία τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι αναμένονται περισσότεροι από 30.000 τόνοι ζάχαρης ελληνικής παραγωγής, όπου μαζί με τους άνω των 160.000 τόνων από Σερβία, ο Όμιλος ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00% θα προσεγγίσει τις 200.000 τόνους ζάχαρης, ποσότητα που θα καλύψει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών σε όλη την περιοχή.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας συνεχίζουν την διαδικασία για αναζωογόνηση και αναδιάρθρωση του ομίλου της ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00%, ώστε να ανταποκριθεί στη νέα εποχή ιδίως μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων, δημιουργώντας τις συνθήκες εταιρικής κανονικότητας και διασφαλίζοντας το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας και της τευτλοπαραγωγής στη χώρα.

Τέλος, όσον φορά την εταιρία με την επωνυμία ED&F MAN, επισημαίνεται ότι είναι μια κορυφαία εταιρία που ασχολείται με το παγκόσμιο εμπόριο όλων των ειδών ζάχαρης, καθώς επίσης είναι και ιδιοκτήτρια σημαντικών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την παραγωγή και διύλιση ζάχαρης σε όλο τον κόσμο.

Εντός της Ευρώπης, η MAN λειτουργεί ως βασικός μέτοχος της CHL, τα δύο πλοία BIBO (δηλαδή σκάφη που μεταφέρουν αποκλειστικά ραφιναρισμένη ζάχαρη εντός της λεκάνης της Μεσογείου, αλλά και σε άλλα ύδατα αν απαιτείται), ενώ έχει πλειοψηφική συμμετοχή σε ένα ολοκαίνουργιο διυλιστήριο για την παραγωγή οργανικών και ειδικών προϊόντων στην Τσεχική Δημοκρατία υπό τον τίτλο "MAN Ingredients".

Ταυτόχρονα η ΜΑΝ διατηρεί μια μικρή συμμετοχή σε ένα διυλιστήριο στην Πορτογαλία. Η παραπάνω παγκόσμια παρουσία, η οποία υποστηρίζεται από ένα ευρύ ερευνητικό τμήμα, δίνει στη MAN εικόνα τόσο για την παγκόσμια όσο και για την περιφερειακή εξέλιξη της αγοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ