Τα ελληνικά μάρμαρα που κατακτούν τις διεθνείς αγορές και η επένδυση των 35 εκατ.

Τα ελληνικά μάρμαρα που κατακτούν τις διεθνείς αγορές και η επένδυση των 35 εκατ.
Η Εταιρία ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου μαρμάρου στην Ελλάδα εμφάνισε το 2015 τα καλύτερα αποτελέσματα στα 36 έτη λειτουργίας της. Έχει καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία με κύρια δραστηριότητα στην εξόρυξη και την επεξεργασία του μαρμάρου προερχόμενα από ιδιόχρηστα λατομεία κυρίως από τον Ελλαδικό χώρο αλλά και όχι μόνο.

Εξειδικεύεται στην παραγωγή και επεξεργασία Λευκών Δολομιτικών καθώς επίσης και ημίλευκων μαρμάρων που παράγονται στην Βόρεια Ελλάδα και θεωρείται LEADER στο λευκό Ελληνικό Δολομιτικό μάρμαρο, το οποίο έχει κατακτήσει τις παγκόσμιες αγορές ,τόσο σαν πρώτη ύλη όσο και σαν προϊόν τελικής εφαρμογής σε έργα ιδιαίτερης προβολής επιτυγχάνοντας υψηλή προστιθέμενη αξία από Ελληνικά χέρια.

Οι συνεχείς επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τον εξωστρεφή προσανατολισμό των πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα το 95 % του Κύκλου Εργασιών να πραγματοποιείται σε περίπου 40 χώρες του πλανήτη με κυριότερες αγορές αυτές της Κίνας, της Ν.Α Ασίας , του Αραβικού Κόλπου, της Βορείου και Λατινικής Αμερικής.

Τα αποτελέσματα της Εταιρίας για το 2015 είναι αρκετά βελτιωμένα σε σχέση με το 2014.

Αναλυτικότερα ο Κύκλος εργασιών ανήλθε σε 50,5 εκ. έναντι 40,6 εκ ( αύξηση 24,4% ) και με το EBITDA να διαμορφώνεται αντίστοιχα στα 22 εκ αντί 16,3 για το 2014 (αύξηση 35% ) . Τα αποτελέσματα αυτά αλλά και όλοι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες την κατατάσσουν όχι μόνο στην πρώτη θέση στον κλάδου του μαρμάρου αλλά και ανάμεσα στις 50 μεγαλύτερες και πλέον επιτυχημένες εταιρίες της Ελλάδος επί σειρά ετών.

Το επενδυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην Ανάπτυξη , στην βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας καθώς και στην διαφοροποίηση . Για την επίτευξη των στόχων αυτών η Εταιρία είναι σε συνεχείς επαφές για συνεργασίες ή εξαγορές κοιτασμάτων . Παράλληλα υλοποιεί ένα τριετές επενδυτικό πρόγραμμα σε μηχανολογικό εξοπλισμό ( 7,5 εκ) τελευταίας γενιάς .Υλοποιεί επίσης την στρατηγική διαφοροποίησης όπως έχει εγκριθεί από το ΔΣ για το διάστημα 2016-2018. Σε αυτά τα πλαίσια έχοντας ήδη υλοποιήσει έργα 9 ΜW σε ΑΠΕ προχωρά σε εκτέλεση κατασκευής αιολικών πάρκων 28 MW συνολικής επένδυσης 35 εκ.

Η Εταιρία στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σε άψογη συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Δράμας ,συνέχισε και ολοκλήρωσε το διετές πλάνο εγκατάστασης συνολικά 300 Η/Υ στα σχολεία όλου του Νομού διότι πιστεύει ότι η Εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ανάπτυξη και το όραμα της χώρας. Συμμετείχε επίσης και σε πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας.

Μεσούντος του 2016 διαπιστώνεται ότι θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία των πωλήσεων συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη της τοπικής αλλά και της Εθνικής Οικονομίας.