Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας, οι ανησυχίες για τη ζήτηση και θέματα της αγοράς εργασίας αποτελούν τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Στην έρευνα συμμετείχαν 44 εταιρείες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EEA), η οποία περιλαμβάνει τις χώρες της ΕΕ καθώς και τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, ενώ περιλήφθηκε και η Ελβετία. Από τις παραπάνω εταιρείες, οι 25 δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα (περιλαμβανομένων των κατασκευών) και οι 19 στον τομέα των υπηρεσιών. Οι εταιρείες αυτές απασχολούν περίπου 2,2 εκατομμύρια άτομα και ο συνολικός τζίρος τους είναι μεγαλύτερος από 600 δις ευρώ.

Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις ανέφεραν την τεχνολογική εξέλιξη, λόγω της ταχείας ψηφιακής προόδου, ως μία από τις τρεις κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν σήμερα. Όπως σημείωσαν, όλες οι πλευρές των δραστηριοτήτων τους επηρεάσθηκαν από την τεχνολογική πρόοδο - από τους τρόπους προσέγγισης των πελατών (ηλεκτρονικό εμπόριο) έως το θέμα της προστασίας των δεδομένων, τις τιμές και το κόστος και τα αποτελέσματα που έχουν οι τεχνολογίες αιχμής στον τόπο της παραγωγής/δραστηριοτήτων και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ανησυχίες για τη ζήτηση - παγκοσμίως και στην EEA - διατύπωσαν λίγο πάνω από το ένα τρίτο των εταιρειών, ενώ το ίδιο ποσοστό ανέφεραν ως πρόκληση τα προβλήματα της αγοράς εργασίας (ανησυχίες, ειδικότερα, για το σχετικό κόστος εργασίας καθώς και για τους ευρύτερους περιορισμούς στην προσφορά εργασίας και τις ανάγκες σε δεξιότητες).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ